Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dibo_ngaodu94 trong 10:52:42 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10846Tiêu đề: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 10:52:42 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Cho cơ hệ như hình vẽ, bỏ qua ma sát, sau khi kích thích, vật dao động điều hòa với tần số góc bằng bao nhiêu?(lò xo k1,k2; vật khối lượng m)
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRYl2iUh9VexHVb_T12rq2rw83UeRNnIelJmuCLWzgCCAhM3BNF)
Mọi người giúp mình với. Cảm ơn nhìu^^


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:14:59 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Cho cơ hệ như hình vẽ, bỏ qua ma sát, sau khi kích thích, vật dao động điều hòa với tần số góc bằng bao nhiêu?(lò xo k1,k2; vật khối lượng m)
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRYl2iUh9VexHVb_T12rq2rw83UeRNnIelJmuCLWzgCCAhM3BNF)
Mọi người giúp mình với. Cảm ơn nhìu^^
[tex]\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}[/tex]
đây là hệ K1 // K2 => K hệ =K1 +K2
[tex]\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{K_1+K_2}{m}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 11:19:35 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
theo hình là k mắc song song
[tex]k=k_{1}+k_{2}[/tex]
m=m
=> [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]
còn cái góc mk ko nhớ rõ lém. tùy bài nếu bạn thay ct trên muk ko có đáp án thì bạn thêm [tex]sin(\alpha)[/tex]
vào dưới mẫu. hì
tại công thức này mk ko nhỡ rõ nên zo bài tập cứ làm thế cho chắc


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: dibo_ngaodu94 trong 09:19:38 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Cho cơ hệ như hình vẽ, bỏ qua ma sát, sau khi kích thích, vật dao động điều hòa với tần số góc bằng bao nhiêu?(lò xo k1,k2; vật khối lượng m)
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRYl2iUh9VexHVb_T12rq2rw83UeRNnIelJmuCLWzgCCAhM3BNF)
Mọi người giúp mình với. Cảm ơn nhìu^^
[tex]\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}[/tex]
đây là hệ K1 // K2 => K hệ =K1 +K2
[tex]\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{K_1+K_2}{m}}[/tex]

nếu thế thì góc nghiêng không có ảnh hưởng gì hả bạn???


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:50:05 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
Cho cơ hệ như hình vẽ, bỏ qua ma sát, sau khi kích thích, vật dao động điều hòa với tần số góc bằng bao nhiêu?(lò xo k1,k2; vật khối lượng m)
(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRYl2iUh9VexHVb_T12rq2rw83UeRNnIelJmuCLWzgCCAhM3BNF)
Mọi người giúp mình với. Cảm ơn nhìu^^
[tex]\omega = \sqrt{\frac{K}{m}}[/tex]
đây là hệ K1 // K2 => K hệ =K1 +K2
[tex]\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{K_1+K_2}{m}}[/tex]

nếu thế thì góc nghiêng không có ảnh hưởng gì hả bạn???
k ảh hưởg gì đâu bạn ak. Bạn c.m thử sẽ rõ ngay


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 04:07:28 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
hì. phần này mk cũng ko rõ lém. hì. nhưng theo yumi chắc là đúng ùi. hì. e đó chuyên lý muk lị. hì