Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:02:30 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10844Tiêu đề: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:02:30 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước: Cho 2 nguồn sóng kết hợp [tex]O_{1}[/tex] và [tex]O_{2}[/tex] với phương trình dao động tại 2 nguồn lần lượt là [tex]u_{O_{1}}=6cos\left(100\pi t+\frac{5\pi }{6} \right)cm[/tex] và [tex]u_{O_{2}}=8cos\left(100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)cm[/tex]. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex]v_{ts}=100cm/s[/tex]; khoảng cách giữa hai nguồn là [tex]O_{1}O_{2}=4cm[/tex],[tex]O_{1}O_{2}PQ[/tex] là hình thang cân với diện tích [tex]12cm^{2}[/tex] và [tex]PQ=2cm[/tex] là một đáy của hình thang . Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng . Số điểm dao động với biên độ [tex]2\sqrt{13}cm[/tex] trên đoạn [tex]O_{1}P[/tex] là:
[tex]A.3[/tex]
[tex]B.2[/tex]
[tex]C.5[/tex]
[tex]D.7[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:56:00 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Từ dữ kiện [tex]A_{M}=2\sqrt{13}\Rightarrow :[/tex]
Hoặc d2 - d1 = [tex]\frac{2\lambda }{3}+k\lambda[/tex] (loại vì Am không cực đại)
Hoặc d2 - d1 = [tex]k\lambda[/tex]
Từ đó ta có: k = 1,2.
Không biết có vướng chỗ nào không?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:59:01 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
Từ dữ kiện [tex]A_{M}=2\sqrt{13}\Rightarrow :[/tex]
Hoặc d2 - d1 = [tex]\frac{2\lambda }{3}+k\lambda[/tex] (loại vì Am không cực đại)
Hoặc d2 - d1 = [tex]k\lambda[/tex]
Từ đó ta có: k = 1,2.
Không biết có vướng chỗ nào không?
Có thể giải theo kiểu sóng dừng được chăng?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:02:02 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
CÓ PHẢI RA 3 KO BẠN


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:14:18 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012
CÓ PHẢI RA 3 KO BẠN
Đáp án là C lận  8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:24:25 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2012
mình cũng đang không biết làm dạng bài này mong các bạn làm giúp mình với  ???