Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: typn22 trong 10:01:28 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10833Tiêu đề: Giao thoa song , tim cuc dai can giai dap
Gửi bởi: typn22 trong 10:01:28 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Ở bề mặt một chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có pt lần lượt là u_1=5cos 40\pi.t (mm) và u_2= 5cos (40\pi.t+\pi)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s . So diem dao dong cuc dai tren doan thang AB , trong do ABS1S2 la hinh chu nhat  , BS1=10cm:
A.4
B.5
C.6
D.7


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa song , tim cuc dai can giai dap
Gửi bởi: traugia trong 10:18:08 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Ở bề mặt một chất lỏng có 2 nguồn sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có pt lần lượt là u_1=5cos 40\pi.t (mm) và u_2= 5cos (40\pi.t+\pi)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s . So diem dao dong cuc dai tren doan thang AB , trong do ABS1S2 la hinh chu nhat  , BS1=10cm:
A.4
B.5
C.6
D.7

Do hai nguồn sóng dao động ngược pha nên đk cực đại là :
                 [tex]d_{2} - d_{1} = (k +0,5)\lambda[/tex]   với : [tex]\lambda = v\frac{2\pi }{\omega } = 4cm[/tex]
Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB thỏa mãn :
                 [tex]d_{2B} -d_{1B}\leq d_{2}-d_{1}\leq d_{2A} -d_{1A}[/tex]
         <=> [tex]10 -10\sqrt{5}\leq (k +0,5)4\leq 10\sqrt{5}-10 [/tex]
         <=> [tex]-3,59\leq k\leq 2,69 [/tex] => k = -3, -2, -1, 0, 1,2
Vậy có tất cả 6 cực đại trên AB