Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Song Sang Ri trong 07:16:09 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10821Tiêu đề: Động cơ điện xoay chiều
Gửi bởi: Song Sang Ri trong 07:16:09 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc theo kiểu tam giác vào mạng lưới điện 3 pha có điện áp pha 220V. Công suất tiêu thụ của động cơ là 7.5 (kW), hệ số công suất của động cơ là 0.8. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây pha của động cơ là ?
A. 24.6 A
B. 42.6 A
C. 14.2 A
D. 8.2 A
Mọi người giải thích giúp e là đối với động cơ điện này thì khi tính, lúc nào mình sử dụng Ud, lúc nào mình sử dụng Up ạ ? E xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:42:38 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Một động cơ không đồng bộ 3 pha mắc theo kiểu tam giác vào mạng lưới điện 3 pha có điện áp pha 220V. Công suất tiêu thụ của động cơ là 7.5 (kW), hệ số công suất của động cơ là 0.8. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây pha của động cơ là ?
A. 24.6 A
B. 42.6 A
C. 14.2 A
D. 8.2 A
Mọi người giải thích giúp e là đối với động cơ điện này thì khi tính, lúc nào mình sử dụng Ud, lúc nào mình sử dụng Up ạ ? E xin cám ơn

Động cơ mắc tam giác nên điện áp dùng cho động cơ là điện áp dây
Mạng 3 pha có điện áp pha là 220V => [tex]U_d=220\sqrt{3}V[/tex]

[tex]P=3U_d.I.cos\varphi =>I=8,2A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện xoay chiều
Gửi bởi: Song Sang Ri trong 07:45:58 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Nếu mắc theo kiểu tam giác thì Ud = Up chứ ạ ?
Tại sao chỗ đó lại là [tex]Ud = 220\sqrt{3}[/tex]. Thầy giải thích giúp e với ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:57:24 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Nếu mắc theo kiểu tam giác thì Ud = Up chứ ạ ?
Tại sao chỗ đó lại là [tex]Ud = 220\sqrt{3}[/tex]. Thầy giải thích giúp e với ạ !


220V là điện áp pha của mạng điện => điện áp dây của mạng điện là [tex]220\sqrt{3}V[/tex]

động cơ mắc tam giác nên Upđộngcơ=Udđộngcơ= điện áp dây của mạng điện = [tex]220\sqrt{3}V[/tex]