Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaonguyen_1994 trong 05:55:37 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10819Tiêu đề: Giúp em bài toán điện xoay chiều với R biến thiên.
Gửi bởi: thaonguyen_1994 trong 05:55:37 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch RLC nt nhau theo thứ tự trên, có R thay đổi, cuộn day ko thuần cảm có r= 20.Điên áp 2 đầu đoạn mạch . Điều chỉnh R sao cho  [tex]u=240co s\omega t[/tex],   [tex]U_{LR}[/tex]vuông góc với  [tex]U_{RC}[/tex]có cùng 1 giá trị hiệu dụng là[tex]60\sqrt{5}[/tex] . Giá trị R:
A.10
B.20
C.30
D.40

Cảm ơn thầy/cô và  các bạn !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán điện xoay chiều với R biến thiên.
Gửi bởi: havang1895 trong 07:24:23 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch RLC nt nhau theo thứ tự trên, có R thay đổi, cuộn day ko thuần cảm có r= 20.Điên áp 2 đầu đoạn mạch . Điều chỉnh R sao cho  [tex]u=240co s\omega t[/tex],   [tex]U_{LR}[/tex]vuông góc với  [tex]U_{RC}[/tex]có cùng 1 giá trị hiệu dụng là[tex]60\sqrt{5}[/tex] . Giá trị R:
A.10
B.20
C.30
D.40

Cảm ơn thầy/cô và  các bạn !

do vuông góc: R/ZRC = ZL/ZRrL. Tương tự
ZL = R, ZC = R+r = R+20
Z^2 = (R+20)^2+20^2
ZRrL^2 = (R+20)^2+R^2
Z^2/ZRrL^2 = 120.120.2/60.60.5 = 8/5 = (R+20)^2+20^2/(R+20)^2+R^2
Không thấy đáp án


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán điện xoay chiều với R biến thiên.
Gửi bởi: thaonguyen_1994 trong 07:40:33 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch RLC nt nhau theo thứ tự trên, có R thay đổi, cuộn day ko thuần cảm có r= 20.Điên áp 2 đầu đoạn mạch  [tex]u=240co s\omega t[/tex]. Điều chỉnh R sao cho    [tex]U_{LR}[/tex]vuông góc với  [tex]U_{LC}[/tex]có cùng 1 giá trị hiệu dụng là[tex]60\sqrt{5}[/tex] . Giá trị R:
A.10
B.20
C.30
D.40

Cảm ơn thầy/cô và  các bạn !


Dạ thầy, em chép nhầm đề ah, em đã sửa rồi, thầy giúp em với ah.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán điện xoay chiều với R biến thiên.
Gửi bởi: havang1895 trong 11:23:52 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Cho đoạn mạch RLC nt nhau theo thứ tự trên, có R thay đổi, cuộn day ko thuần cảm có r= 20.Điên áp 2 đầu đoạn mạch . Điều chỉnh R sao cho  [tex]u=240co s\omega t[/tex],   [tex]U_{LR}[/tex]vuông góc với  [tex]U_{LC}[/tex]có cùng 1 giá trị hiệu dụng là[tex]60\sqrt{5}[/tex] . Giá trị R:
A.10
B.20
C.30
D.40

Cảm ơn thầy/cô và  các bạn !

do vuông góc: r/ZrLC = ZL/ZRrL, mà ZrLC = ZRrL --> ZL = r = 20. Tương tự
, ZC - ZL = R+r --> ZC = R+40
Z^2 = (R+20)^2+(R+20)^2
ZRrL^2 = (R+20)^2+20^2
Z^2/ZRrL^2 = 120.120.2/60.60.5 = 8/5 = 2(R+20)^2/(R+20)^2+20^2 --> (R+20)^2 = 4.20^2 --> R = 20Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài toán điện xoay chiều với R biến thiên.
Gửi bởi: thaonguyen_1994 trong 12:54:17 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2012

Cho đoạn mạch RLC nt nhau theo thứ tự trên, có R thay đổi, cuộn day ko thuần cảm có r= 20.Điên áp 2 đầu đoạn mạch . Điều chỉnh R sao cho  [tex]u=240co s\omega t[/tex],   [tex]U_{LR}[/tex]vuông góc với  [tex]U_{LC}[/tex]có cùng 1 giá trị hiệu dụng là[tex]60\sqrt{5}[/tex] . Giá trị R:
A.10
B.20
C.30
D.40

Cảm ơn thầy/cô và  các bạn !

do vuông góc: r/ZrLC = ZL/ZRrL, mà ZrLC = ZRrL --> ZL = r = 20. Tương tự
, ZC - ZL = R+r --> ZC = R+40
Z^2 = (R+20)^2+(R+20)^2
ZRrL^2 = (R+20)^2+20^2
Z^2/ZRrL^2 = 120.120.2/60.60.5 = 8/5 = 2(R+20)^2/(R+20)^2+20^2 --> (R+20)^2 = 4.20^2 --> R = 20

Dạ thầy, cho em hỏi:  r/ZrLC = ZL/ZRrL, mà ZrLC = ZRrL --> ZL = r = 20. Tương tự
, ZC - ZL = R+r -->

Đoạn này em ko hiểu, mong thầy giải thích thêm, em cảm ơn!