Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lachong_95 trong 03:09:17 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10811Tiêu đề: cho em hỏi về dao động điều hòa ạ
Gửi bởi: lachong_95 trong 03:09:17 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
    Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo phương ngang và làm cho lò xo giãn ra. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật chịu tác dụng lực đến khi lò xo giãn 6cm là
A. 1/15 s.           B.1/10 s.         C. 1/20s.             D. 1/30 s.


Tiêu đề: Trả lời: cho em hỏi về dao động điều hòa ạ
Gửi bởi: traugia trong 03:22:19 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
    Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo phương ngang và làm cho lò xo giãn ra. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật chịu tác dụng lực đến khi lò xo giãn 6cm là
A. 1/15 s.           B.1/10 s.         C. 1/20s.             D. 1/30 s.

Vị trí cân bằng của vật sau khi chịu tác dụng của lực F là:
                [tex]\Delta l_{0} = \frac{F}{K} = 0,04 m = 4cm[/tex]
Chu kì : T = 0,2 s
Sau khi chịu tác dụng của lực F ko đổi con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng mới với biên độ  là : A =  [tex]\Delta l_{0}= 4cm[/tex]
Thời gian ngắn nhất kể từ khi bắt đầu dao động đến khi lò xo dãn 6 cm là
           [tex]\Delta t = \frac{T}{4} +\frac{T}{12} = \frac{T}{3} = \frac{1}{15}s[/tex]