Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: daithienvuong trong 03:00:18 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10810Tiêu đề: bài tập giao thoa sóng xin được hướng dẫn!
Gửi bởi: daithienvuong trong 03:00:18 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Xét giao thoa sóng nước của 2 nguồn S1,S2 kết hợp đồng pha. Các nguồn sóng cách nhau 20cm phát ra sóng có bước sòng lamda=3cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính S1S2, không kể hai nguồn là.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng xin được hướng dẫn!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:09:00 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Xét giao thoa sóng nước của 2 nguồn S1,S2 kết hợp đồng pha. Các nguồn sóng cách nhau 20cm phát ra sóng có bước sòng lamda=3cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn đường kính S1S2, không kể hai nguồn là.
Số điểm dao động với biên độ max trên S1S2 là : [tex]\frac{-20}{3}<k<\frac{20}{3}[/tex] <-->-6,6<k<6,6 Vậy có tất cả 13 giá trị của K

các đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm  ==>trên đường tròn có tất cả 13.2=26 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa sóng xin được hướng dẫn!
Gửi bởi: daithienvuong trong 03:22:45 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
cho em hỏi thêm 1 bài sóng âm nữa ạ:
Một sóng âm có tần số f lan truyền trong không gian. Nếu năng lượng sóng âm đó truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian tăng lên 10 lần thì
A.mức cường độ âm tăng thêm 10 dB
B.tốc độ truyền âm tăng 10 lần
C.độ to của âm không đổi
D.cường độ âm không đổi