Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 02:55:22 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10808Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: dieplyrc trong 02:55:22 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp em chứng minh công thức độ giảm biên độ góc trong một chu kì của con lắc đơn  ạ!!!


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: kydhhd trong 11:49:36 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
mọi người giúp em chứng minh công thức độ giảm biên độ góc trong một chu kì của con lắc đơn  ạ!!!
độ giảm cơ năng bằng công của lực cản( do dao đông nhỏ nên biên độ gần bằng với cung tròn chuyển động)
sau nửa chu kì
[tex]\frac{1}{2}m\omega ^{2}(A^{2}-A1^{2})=F.(A+A1)\Rightarrow \frac{1}{2}m\frac{g}{l}l(\alpha -\alpha 1)=F\Rightarrow \alpha -\alpha 1=\frac{2F}{mg}[/tex]
tương tự sau nửa chu kì tiếp theo:[tex]\alpha 1-\alpha 2=\frac{2F}{mg}\Rightarrow \alpha -\alpha 2=\frac{4F}{mg}[/tex]