Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: daithienvuong trong 02:48:37 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10807Tiêu đề: bài tập dao động cần giải đáp!
Gửi bởi: daithienvuong trong 02:48:37 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình: x1=A1cos(wt-pi/6) và x2=A2cos(wt-pi) cm.dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(wt+fi) cm. để biên độ A2 có giá trị cực đại thì Á có giá trị?
A.15căn3    B.9căn3   C.7   D.18căn3


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động cần giải đáp!
Gửi bởi: traugia trong 03:11:31 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình: x1=A1cos(wt-pi/6) và x2=A2cos(wt-pi) cm.dao động tổng hợp có phương trình x=9cos(wt+fi) cm. để biên độ A2 có giá trị cực đại thì Á có giá trị?
A.15căn3    B.9căn3   C.7   D.18căn3
Biên độ của dao động tổng hợp là:
    [tex]81 = A_{1}^{2} +A_{2}^{2}+2A_{1}A_{2}cos\frac{5\pi }{6}[/tex]
<=> [tex]A_{1}^{2} - \sqrt{3}A_{1}A_{2}+A_{2}^{2}-81 = 0[/tex]
Để phương trình trên có nghiệm ta có :
    [tex]\Delta = 3A^{2}_{2} - 4A_{2}^{2} +4.81 \geq 0 <=> A_{2}\leq 18[/tex]
Vậy giá trị lớn nhất của A2 là A2max = 18 cm
=> để A2 đạt giá trị cực đại thì [tex]A_{1} =9\sqrt{3} cm[/tex] ( thay A2 vào phương trình trên để tìm nghiệm A1 )