Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 02:29:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10806Tiêu đề: bài tập về sóng cơ và điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 02:29:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
em có mấy bài sau không biết làm mong được giải đáp ạ
bài 1 .
một sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đưởng thẳng có phương trình tại nguồn là u=Asin(2pi.t/T) cm . một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=1/2 chu kì có li độ uM=2cm . biện độ sóng A là? đáp án 4can3
bài 2
một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc = 0 tại t1= 1,75 và t2=2,5 s , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s , tọa độ chất điểm tại thời gian t =0 là ? đáp án -3cm
bài 3
cho cuộn dây cò điện trở thuần 40 ôm và có độ tự cảm 0,4/pi . đặt vào hai đầu cuộn dây 1 hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = Ucos(100pi.t-pi/2) V . khi t = 0,1s dòng điện có giá trị -2,75can2 A . giá trị của U là ? đáp án 220can2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ và điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 02:33:42 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
dạ bài 3 , e làm ra rồi ạ.
nếu ai rảnh thì giải giùm e 2 bài còn lại là được rồi ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ và điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 02:39:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
em có mấy bài sau không biết làm mong được giải đáp ạ
bài 1 .
một sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đưởng thẳng có phương trình tại nguồn là u=Asin(2pi.t/T) cm . một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=1/2 chu kì có li độ uM=2cm . biện độ sóng A là? đáp án 4can3


[tex]Um=Asin(2\Pi \frac{t}{T}-2\Pi \frac{d}{\lambda })=Asin(2\Pi \frac{t}{T}-\frac{2}{3}\Pi )[/tex]
[tex]2=Asin(\Pi -\frac{2}{3}\Pi )\Rightarrow A=\frac{4}{\sqrt{3}}[/tex]( xem lại đáp án)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ và điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 02:57:53 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
dạ . còn bài 2 thì làm sao ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng cơ và điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 03:07:16 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

bài 2
một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc = 0 tại t1= 1,75 và t2=2,5 s , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s , tọa độ chất điểm tại thời gian t =0 là ? đáp án -3cm

chu kì của dao động là: T=2(t2-t1)=1,5s
biên độ củ dao động: v=2A/(t2-t1)=16--->A=6cm
tại t2=2,5s=T+T/2+T/3
tới thời điểm t2=2,5s thì chất điểm ở vị trí biên, bạn dụng vòng tròn lượng giác vẽ ngược lại sẽ tính được toa độ của chất điểm tại thời đoeemr t=0( nhưng theo mình nó ra 2 đáp số +3cm và -3cm)
xem hình: hình 1 tại thời đểm t2 vật ở biên dương
               hình 2 tại thời điểm t2 vật ở biên âm