Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 01:55:39 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10802Tiêu đề: thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 01:55:39 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
thưa thầy và các bạn em có một thắc mắc nho nhỏ sau khi học về dao động tắt dần sau: ví dụ trong dao động con lắc đơn:
như mọi người biêt thì để tính số dao động trong dao động tắt dần ta lấy anpha0 /[tex]\Delta anpha[/tex]

công thức trên là tính với biên độ
ở đây em mới thắc nếu ta tính theo độ giảm năng lượng thì sao
[tex]\Delta E[/tex]=[tex]\frac{1mgl\alpha 0^2}{2mgl(\alpha 1^2-\alpha 2^2)} \approx \frac{\alpha 0^2}{2\Delta \alpha *\alpha 0 }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: thắc mắc về dao động tắt dần
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 02:02:29 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
em nhầm denta E thay bằng denta N. Mong mọi người giải thíc giùm. Mong thầy và các bạn giải thích hộ em khác nhau giữa 2 ct