Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 01:02:25 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10801Tiêu đề: [Cần giúp đỡ]Bài tập về vận tốc truyền âm
Gửi bởi: nhaibendtb trong 01:02:25 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1 người dùng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa.Cách chỗ gõ 5100m 1 người khác áp tai xuống đường ray thì nghe thấy tiếng gõ truyền qua đường ray,14 giây sau đó nghe thấy tiếng gõ truyền qua không khí.Xác định vận tốc âm trong thép đường ray,cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
A.5020m/s
B.5100m/s
C.2040m/s
D.3400m/s


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp đỡ]Bài tập về vận tốc truyền âm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:53:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1 người dùng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa.Cách chỗ gõ 5100m 1 người khác áp tai xuống đường ray thì nghe thấy tiếng gõ truyền qua đường ray,14 giây sau đó nghe thấy tiếng gõ truyền qua không khí.Xác định vận tốc âm trong thép đường ray,cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
A.5020m/s
B.5100m/s
C.2040m/s
D.3400m/s

Âm truyền trong đường ray nhanh hơn trong không khí

=>[tex]t_r_a_y=t_k_k-14\Leftrightarrow \frac{5100}{v_r_a_y}=\frac{5100}{v_k_k}-14=> v_r_a_y=5100m/s[/tex]