Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pt trong 12:39:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10800Tiêu đề: Tán sắc - hạt nhân - dao động cơ
Gửi bởi: Pt trong 12:39:50 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho một lăng kính tam giác đều có chiết suất ứng với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,414 và 1,732 tìm góc tới của tia sáng trắng để mọi thành phần đơn sắc đều ló ra khoi lăng kính
A.30  B.45  C.60  D.kết quả khác

câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90

câu 3: Hai điểm M1 và M2 cùng dao động điều hòa trên một trục x quanh điểm O với cùng tần số f. biên độ của M1 là A. của M2 là 2A. M1 chậm pha hơn M2 là 60 độ. độ dài M1M2 biến đổi
đáp án là tuần hoàn với tần số 2f, biên độ A căn 3
cho em hỏi vì sao lại tuần hoàn với tần số 2f?

mong anh chị và thầy cô giải chi tiết giúp em.em  xin cám ơn  [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:46:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho một lăng kính tam giác đều có chiết suất ứng với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,414 và 1,732 tìm góc tới của tia sáng trắng để mọi thành phần đơn sắc đều ló ra khoi lăng kính
A.30  B.45  C.60  D.kết quả khác
Tia tím ló ra được là tất cả đều ló ra được ==> r' < ight ==> r'<35,26^0
[tex]==> r+r'=A ==> r>24,74[/tex]
[tex] ==> nt.sin(r)=sin(i)>n.sin(24,74)==> i>46,5^0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:51:16 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90
[tex]Pp=\sqrt{2mp.kp}=3,3[/tex]
[tex]Px =\sqrt{2mx.kx}=5,65[/tex]
[tex]PLi=\sqrt{2mLi.kLi}=6,54 [/tex]
ĐLBTĐL : vecto(p) = vecto(x) + vecto (Li)
Vẽ hình và dùng ĐLHcos.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Pt trong 12:54:25 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90
[tex]Pp=\sqrt{2mp.kp}=3,3[/tex]
[tex]Px =\sqrt{2mx.kx}=5,65[/tex]
[tex]PLi=\sqrt{2mLi.kLi}=6,54 [/tex]
ĐLBTĐL : vecto(p) = vecto(x) + vecto (Li)
Vẽ hình và dùng ĐLHcos.

Em ra đáp án là khoảng 30 độ, ko có đáp án ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Pt trong 12:59:36 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu 1: cho một lăng kính tam giác đều có chiết suất ứng với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,414 và 1,732 tìm góc tới của tia sáng trắng để mọi thành phần đơn sắc đều ló ra khoi lăng kính
A.30  B.45  C.60  D.kết quả khác
Tia tím ló ra được là tất cả đều ló ra được ==> r' < ight ==> r'<35,26^0
[tex]==> r+r'=A ==> r>24,74[/tex]
[tex] ==> nt.sin(r)=sin(i)>n.sin(24,74)==> i>46,5^0[/tex]

Em nghĩ là do tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất, nên nếu tia đỏ ló, thì tất cả những tia còn lại, do lệch nhiều hơn tia đỏ nên đều sẽ ló.
Để tia đỏ ló thì sin i bé hơn hoặc bằng sin i giới hạn = 1/căn 2 = 45 độ. => đáp án A
Như vậy có đúng ko thưa thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: Tán sắc - hạt nhân - dao động cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:02:24 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Chúng tôi đã đặt tên bài lại là: Tán sắc - hạt nhân - dao động cơ

Lần sau đề nghị bạn đặt tên cho rõ ràng. Không đặt chung chung là NHỜ GIÚP MẤY CÂU nữa.

Vì đã nhắc nhở lần này rồi, nên lần sau đặt tên không đúng thì sẽ bị xóa.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:03:19 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90
[tex]Pp=\sqrt{2mp.kp}=3,3[/tex]
[tex]Px =\sqrt{2mx.kx}=5,65[/tex]
[tex]PLi=\sqrt{2mLi.kLi}=6,54 [/tex]
ĐLBTĐL : vecto(p) = vecto(x) + vecto (Li)
Vẽ hình và dùng ĐLHcos.

Em ra đáp án là khoảng 30 độ, ko có đáp án ạ ?
đề không nói rõ góc hợp giữa 2 vecto nào nên em tính cả 2, thầy thấy có đáp án ~90


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:48:02 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Em nghĩ là do tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch ít nhất, nên nếu tia đỏ ló, thì tất cả những tia còn lại, do lệch nhiều hơn tia đỏ nên đều sẽ ló.
Để tia đỏ ló thì sin i bé hơn hoặc bằng sin i giới hạn = 1/căn 2 = 45 độ. => đáp án A
Như vậy có đúng ko thưa thầy ?
ight<...<ighd (tia tím có igh nhỏ nhất.)
Mặt bên thứ nhất rt<...<rd ==> mặt bên thứ hai ta có r't>...>r'd
nếu r't<ight ==> ighd>...>ight>r't>....>rd' ==> toàn bộ đều thỏa ĐK ló ra ngoài.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Pt trong 02:32:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
+
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90
[tex]Pp=\sqrt{2mp.kp}=3,3[/tex]
[tex]Px =\sqrt{2mx.kx}=5,65[/tex]
[tex]PLi=\sqrt{2mLi.kLi}=6,54 [/tex]
ĐLBTĐL : vecto(p) = vecto(x) + vecto (Li)
Vẽ hình và dùng ĐLHcos.

Em ra đáp án là khoảng 30 độ, ko có đáp án ạ ?
đề không nói rõ góc hợp giữa 2 vecto nào nên em tính cả 2, thầy thấy có đáp án ~90
Em vẫn chưa tính ra, mong thầy giải chi tiết giúp em  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Một số câu cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:00:39 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2012
câu 2: dùng proton bắn phá hạt nhân 9Be4 đang đứng yên để tao ra 6Li3. biết động năng của các hạt p;X;Li lần lượt là 5.45MeV , 4.0MeV , 3.575MeV. coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt sinh ra gần đúng bằng:
A.45  B.12  C.60  D.90
[tex]Pp=\sqrt{2mp.kp}=3,3[/tex]
[tex]Px =\sqrt{2mx.kx}=5,65[/tex]
[tex]PLi=\sqrt{2mLi.kLi}=6,54 [/tex]
ĐLBTĐL : vecto(p) = vecto(x) + vecto (Li)
Vẽ hình và dùng ĐLHcos.
[/quote]

Em ra đáp án là khoảng 30 độ, ko có đáp án ạ ?
[/quote]
đề không nói rõ góc hợp giữa 2 vecto nào nên em tính cả 2, thầy thấy có đáp án ~90
[/quote]
Em vẫn chưa tính ra, mong thầy giải chi tiết giúp em  ^-^
[/quote]