Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:22:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10798Tiêu đề: Bài Tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: uocchothoigiantrolai_95 trong 12:22:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.   B. 0,45μm   C. 0,72μm   D. 0,54μm


em không hiểu chỗ là Thầy Nguyễn Tuấn Linh tính
K1 + k2 = 13
còn em thì k1 + k2 = 12 hic hic
Mong Thầy cô và các bạn giúp em, thank


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:54:24 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.   B. 0,45μm   C. 0,72μm   D. 0,54μm


em không hiểu chỗ là Thầy Nguyễn Tuấn Linh tính
K1 + k2 = 13
còn em thì k1 + k2 = 12 hic hic
Mong Thầy cô và các bạn giúp em, thank

Lần sau hỏi như vậy, tốt nhất em nên ghi rõ đề này là thầy Linh giải đề nào (giải đề SPHN lần 6 hay lần 7) ???

Và càng nên kèm theo link bài giải + hình chụp bài giải của thầy Linh, để mọi người dễ thảo luận, chứ em ghi vậy nhiều khi không nắm được hết vấn đề.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:56:24 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.   B. 0,45μm   C. 0,72μm   D. 0,54μm


em không hiểu chỗ là Thầy Nguyễn Tuấn Linh tính
K1 + k2 = 13
còn em thì k1 + k2 = 12 hic hic
Mong Thầy cô và các bạn giúp em, thank
k1,k2 là số bậc của 2 vân trùng
==> số vân không trùng là (k1-1) và (k2-1) ==> số vân không trùng (k1-1+k2-1)=11 ==> k1+k2=13