Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 12:03:30 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10795Tiêu đề: Bài tập hóa vô cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arikirin trong 12:03:30 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
cho Fe3O4 trong H2SO4 loãng dư,thu được ddX.cho dd X lần lượt tác dụng với các chất Cu,Ag,dd KMnO4,Na2Co3,AgNo3,KNO3,số trường hợp xảy ra phản ứng với dd X là?(5 ).                              mong mọi người viết pt phản ứng cho em với ạ,


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:00:14 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
cho Fe3O4 trong H2SO4 loãng dư,thu được ddX.cho dd X lần lượt tác dụng với các chất Cu,Ag,dd KMnO4,Na2Co3,AgNo3,KNO3,số trường hợp xảy ra phản ứng với dd X là?(5 ).                              mong mọi người viết pt phản ứng cho em với ạ,
Axit dư nên trong dd X có Fe3+,Fe2+ và H2S04 dư

Cu+2Fe3+ --->Cu2+ +2Fe2+

Fe2+ + Mn02- ---->Fe3+ +....

H+ + CO3- --->CO2 +H20

Fe3+ + C03- --->Fe(OH)3 +CO2 +H20

KNO3 +H2S04--->KHS04 +HNO3