Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bimbim trong 10:42:35 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10792Tiêu đề: bài sóng ánh sáng cần giải thích
Gửi bởi: bimbim trong 10:42:35 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Khe hẹp S phát ra 3 bức xạ [tex]\lambda _1=0,42\mu m, \lambda _2=0,56\mu m, \lambda _3=0,63\mu m[/tex]
trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm thí số vận sáng quan sát dc là bao nhiêu (hai vân sáng trùng nhau tính là 1 vân)
Mình tính ra 24 mà đáp án là 21  :-\
Cách làm của mình là lập tỉ lệ [tex]\lambda _1: \lambda _2: \lambda _3=6:8:9\mu m[/tex]
rồi mình lấy BCNN là 72
=> số vận sáng của [tex]\lambda _1[/tex] là 72:6 -1 (ko tính 2 vân sáng ngoài rìa) =11
=> tương tự thì của [tex]\lambda _2[/tex] là 8 , của lamda 3 là 7
mình tính tiếp số vân sáng của 2 bc sóng trùng nhau dc 2 vân : dc 2 vân
=> số vận sáng cần tìm :11+8+7-2=24
Sai chỗ nào thế mn?  :-[
ai có cách nào hay làm bài này cho nhanh thì xin chỉ cho mình với....
cảm ơn thật nhiều  :x
Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng cần giải thích
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:24:22 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Khe hẹp S phát ra 3 bức xạ [tex]\lambda _1=0,42\mu m, \lambda _2=0,56\mu m, \lambda _3=0,63\mu m[/tex]
trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm thí số vận sáng quan sát dc là bao nhiêu (hai vân sáng trùng nhau tính là 1 vân)
Mình tính ra 24 mà đáp án là 21  :-\
Cách làm của mình là lập tỉ lệ [tex]\lambda _1: \lambda _2: \lambda _3=6:8:9\mu m[/tex]
rồi mình lấy BCNN là 72
=> số vận sáng của [tex]\lambda _1[/tex] là 72:6 -1 (ko tính 2 vân sáng ngoài rìa) =11
=> tương tự thì của [tex]\lambda _2[/tex] là 8 , của lamda 3 là 7
mình tính tiếp số vân sáng của 2 bc sóng trùng nhau dc 2 vân : dc 2 vân

=> số vận sáng cần tìm :11+8+7-2=24

Sai chỗ nào thế mn?  :-[
ai có cách nào hay làm bài này cho nhanh thì xin chỉ cho mình với....
cảm ơn thật nhiều  :x


Em sai chỗ dòng màu đỏ. Vì em chỉ trừ đi vân sáng trùng của ba bức xạ. Mà lại không trừ đi vân trùng của hai bức xạ (bức xạ 1 trùng bức xạ 2, bức xạ 2 trùng bức xạ 3, bức xạ 3 trùng bức xạ 1).

Phải tính thêm những vân trùng của hai bức xạ rồi trừ đi nữa mới ra đáp án.

Đây là câu trong đề ĐẠI HỌC 2011, em có thể tham khảo bộ lời giải chi tiết của đề năm ngoái tại đây (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/1632-bo-loi-giai-chi-tiet-de-thi-vat-ly-khoi-a-dh-2011).