Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pacsin trong 10:01:56 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10787Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều hạt nhân mạch LC
Gửi bởi: pacsin trong 10:01:56 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu1     đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp B là điểm trên AC với UAB = cos(100pi tq)
        UBC= căn3cos(100pi t - pi/2) tìm biểu thức AC

câu2      trong mac LC đang có dao đọng điện trường tự do với khoảng thời gian ngắn nhất để CDDD qua cuộn cảm giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nữa giá trị cực đại là t= 8.10^-4(s). khoảng thời gian ngắn nhất để NL từ giảm độ lớn CD xuống một nữa giá trị CD là
 
câu3    cho pư    p + 3Li7 --> 2 2He4 ( proton bắn vào liti đứng yên)
biết phản ứng trên tỎA năng lượng 2 hạt He có cùng đọng năng góc giưa chuyển động của 2 hạt He là


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều hạt nhân mạch LC
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:18:32 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu1     đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp B là điểm trên AC với UAB = cos(100pi tq)
        UBC= căn3cos(100pi t - pi/2) tìm biểu thức AC

câu2      trong mac LC đang có dao đọng điện trường tự do với khoảng thời gian ngắn nhất để CDDD qua cuộn cảm giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nữa giá trị cực đại là t= 8.10^-4(s). khoảng thời gian ngắn nhất để NL từ giảm độ lớn CD xuống một nữa giá trị CD là
 
câu3    cho pư    p + 3Li7 --> 2 2He4 ( proton bắn vào liti đứng yên)
biết phản ứng trên tỎA năng lượng 2 hạt He có cùng đọng năng góc giưa chuyển động của 2 hạt He là

Bài 1 dùng casio fx là song!!!

Bài 2. Time min để Io---->Io/2 là t= T/6
Time min để WLmax--->WLmax/2 là t'=T/8
====> t'=6.10-4 s

Bài 3. Áp dụng đl bảo toàn động lượng pP=2pHe --->mpKp=4mHeKHe cos2a
Mặt khác pư tỏa năng lượng nên 2KHe-Kp>0  rút Kp từ trên thế xuống ===>cosa>.... TN thì có đa mới được, chứ nó góc đó chỉ lớn hơn giá trị nào thôi !!!


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều hạt nhân mạch LC
Gửi bởi: pacsin trong 05:14:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
câu1     đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp B là điểm trên AC với UAB = cos(100pi tq)
        UBC= căn3cos(100pi t - pi/2) tìm biểu thức AC

câu2      trong mac LC đang có dao đọng điện trường tự do với khoảng thời gian ngắn nhất để CDDD qua cuộn cảm giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nữa giá trị cực đại là t= 8.10^-4(s). khoảng thời gian ngắn nhất để NL từ giảm độ lớn CD xuống một nữa giá trị CD là
 
câu3    cho pư    p + 3Li7 --> 2 2He4 ( proton bắn vào liti đứng yên)
biết phản ứng trên tỎA năng lượng 2 hạt He có cùng đọng năng góc giưa chuyển động của 2 hạt He là

Bài 1 dùng casio fx là song!!!

Bài 2. Time min để Io---->Io/2 là t= T/6
Time min để WLmax--->WLmax/2 là t'=T/8
====> t'=6.10-4 s

Bài 3. Áp dụng đl bảo toàn động lượng pP=2pHe --->mpKp=4mHeKHe cos2a
Mặt khác pư tỏa năng lượng nên 2KHe-Kp>0  rút Kp từ trên thế xuống ===>cosa>.... TN thì có đa mới được, chứ nó góc đó chỉ lớn hơn giá trị nào thôi !!!

mình ko biet dung casio câu 1. bạn lam giúp với
câu 3 đáp án la = 160 độ bạn giải thích lại cho mình với
cảm ơn bạn nhiều