Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: daithienvuong trong 09:59:21 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10786Tiêu đề: nhờ thầy/cô giúp em bài vật lí hạt nhân này ạ!!
Gửi bởi: daithienvuong trong 09:59:21 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Công suất phát xạ của Mặt trời là 3,6.10^26W. Cho c=3.10^8 m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt trời giảm mất?


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy/cô giúp em bài vật lí hạt nhân này ạ!!
Gửi bởi: traugia trong 02:12:41 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Công suất phát xạ của Mặt trời là 3,6.10^26W. Cho c=3.10^8 m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt trời giảm mất?

Năng lượng mặt trời bức xạ trong 1 giờ là : W = P.t= 3,6.1026 . 3600 = 12960.1026 J
Khối lượng mặt trời giảm là : m = W/c2 = 4320.1010 kg


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy/cô giúp em bài vật lí hạt nhân này ạ!!
Gửi bởi: daithienvuong trong 02:31:54 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Công suất phát xạ của Mặt trời là 3,6.10^26W. Cho c=3.10^8 m/s. Trong một giờ khối lượng Mặt trời giảm mất?

Năng lượng mặt trời bức xạ trong 1 giờ là : W = P.t= 3,6.1026 . 3600 = 12960.1026 J
Khối lượng mặt trời giảm là : m = W/c2 = 4320.1010 kg
Các đáp án:
A.3,12.10^13 kg          B.0,78.10^13 kg        C.4,68.10^21 kg           D.1,56.10^13 kg


Tiêu đề: Trả lời: nhờ thầy/cô giúp em bài vật lí hạt nhân này ạ!!
Gửi bởi: daithienvuong trong 02:34:03 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
à đáp án D đúng rồi ạ! em cảm ơn!
 :)