Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ttlnht trong 12:42:08 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10771Tiêu đề: Giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: ttlnht trong 12:42:08 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2sin2pit(cm). Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc v= 1/2 vmax là:
1/6s      1/3s          1/2s           2/3s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:49:51 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2sin2pit(cm). Thời điểm đầu tiên vật có vận tốc v= 1/2 vmax là:
1/6s      1/3s          1/2s           2/3s
khi t=0 thì x=0 -> vận tốc của vật cực đại. Thời gian vật đi từ Vmax đến Vmax/2 là T/6 =1/6


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài dao động cơ
Gửi bởi: ttlnht trong 01:09:22 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Em cảm ơn thầy, em cũng giải ra T/6 tức 1/6s, nhưng em lên moon.vn luyện đề, làm đúng mà đáp án lại 1/3 giây, em thấy không phục! nản moon.vn