Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: grubb trong 11:55:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10770Tiêu đề: 2 bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: grubb trong 11:55:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
2 bài điện này em đã tìm nhưng vẫn chưa thấy có lời giải, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
Bài 1: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần [tex]R = 100\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung [tex]C=100\mu F[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp [tex]u=U_{o}cos\left(100t \right)V[/tex], t tính bằng giây. Đồ thị biểu diễn quan hệ toán học giữa điện áp hai đầu tụ điện [tex]u_{C}[/tex] và điện áp hai đầu điện trở [tex]u_{R}[/tex] trong hệ tọa độ vuông góc [tex]Ou_{R}u_{C}[/tex] có dạng
A. Đường tròn.
B. Đường elip, tâm sai [tex]e=\sqrt{1-1/\Pi ^{2}}[/tex].
C. Hình sin.
D. Một đoạn thẳng, hệ số góc [tex]k=-1[/tex].

Bài 2: Cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ [tex]0\rightarrow \propto[/tex]. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ [tex]\vec{I}[/tex] là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính [tex]\frac{U}{R}[/tex].
B. Đoạn thẳng [tex]I=kU[/tex], k là hệ số tỉ lệ.
C. Một nửa hiperbol [tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex].
D. Nửa elip [tex]\frac{u^{2}}{U_{o}^{2}}+\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}=1[/tex].
Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:05:30 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
2 bài điện này em đã tìm nhưng vẫn chưa thấy có lời giải, mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.
Bài 1: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần [tex]R = 100\Omega[/tex] và tụ điện có điện dung [tex]C=100\mu F[/tex]. Đặt vào hai đầu mạch điện áp [tex]u=U_{o}cos\left(100t \right)V[/tex], t tính bằng giây. Đồ thị biểu diễn quan hệ toán học giữa điện áp hai đầu tụ điện [tex]u_{C}[/tex] và điện áp hai đầu điện trở [tex]u_{R}[/tex] trong hệ tọa độ vuông góc [tex]Ou_{R}u_{C}[/tex] có dạng
A. Đường tròn.
B. Đường elip, tâm sai [tex]e=\sqrt{1-1/\Pi ^{2}}[/tex].
C. Hình sin.
D. Một đoạn thẳng, hệ số góc [tex]k=-1[/tex].

giả sử dòng điện trong mạch có pt
i=Io.cos(wt+phi)
hiệu điện thế hai đầu điện trở
uR=UoR.cos(wt+phi) -> u^2/UoR^2 =cos^2(wt+phi) (1)
hiệu điện thế hai đầu tụ
uC=UoC.cos(wt+phi-pi/2)=UoC.sin(wt+phi) -> uC^2/UoC^2 =sin^2(wt+phi) (2)
lấy (1) cộng (2) ta có:
u^2/UoR^2 + uC^2/UoC^2 =1
đến đây thì em đã biết đồ thi uR,uC là hình gì rồi chứ


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: grubb trong 02:49:43 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Vậy là elip đúng không thầy? Nhưng để là elip với tâm sai như đáp án B thì [tex]w=100\Pi[/tex] mới phải, nhưng theo đề thì w=100?
Cả 2 bài trên theo đáp án đều là đường tròn hoặc nửa đường tròn. Em nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao ra đường tròn được :(
Còn bài 2 nữa, thầy giúp em giải nốt ạ.
Em xin cảm ơn.