Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: chuottuivn94 trong 10:57:29 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10767Tiêu đề: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 10:57:29 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thầy ơi, em mới tìm được có bài này!
Tại 2 điểm A và B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng:
uA= 4coswt (cm)
uB= 2cos(wt+pi/3) (cm)
coi biên độ sóng ko đổi khi truyền đi.Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB?
A.6cm
B.5,3cm
C.0
D.4,6cm
Thầy xem có bài nào hai nguồn khác biên độ mà phải tìm số điểm cực đại, cực tiểu thì cách làm thế nào ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:10:10 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thầy ơi, em mới tìm được có bài này!
Tại 2 điểm A và B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng:
uA= 4coswt (cm)
uB= 2cos(wt+pi/3) (cm)
coi biên độ sóng ko đổi khi truyền đi.Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB?
A.6cm
B.5,3cm
C.0
D.4,6cm
Thầy xem có bài nào hai nguồn khác biên độ mà phải tìm số điểm cực đại, cực tiểu thì cách làm thế nào ạ !

Gọi M là trung điểm A, B.

Phương trình sóng từ A và B truyền tới M:

[tex]u_{1M}= 4cos\left< \omega t - \frac{2\pi d_{1}}{ \lambda } \right>[/tex]

[tex]u_{2M}= 2cos\left< \omega t + \frac{\pi }{3} - \frac{2\pi d_{2}}{ \lambda } \right>[/tex]

Độ lệch pha hai sóng truyền đến tại M: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi \left( d_{2} - d_{1}\right)}{ \lambda } - \frac{\pi }{3} = - \frac{\pi }{3}[/tex]

Biên độ sóng tổng hợp tại M:

[tex]A_{M}^{2} = A_{1}^{2} + A_{2}^{2} + 2A_{1}A_{2}cos \Delta \varphi = 4^{2} + 2^{2} + 2.4.2.cos\left( -\frac{ \pi }{3} \right) \Rightarrow A_{M}= 2\sqrt{7}\: cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:13:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thầy quang ơi, bây giờ nếu cho AB = 20 cm, thì muốn tìm số điểm dao động với biên độ 2 căn 7 trên đoạn AB thì làm sao vậy thầy !
Em tìm lại mấy bài mà chưa thấy đâu cả, không biết ai có bài nào ko post cho em với ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:17:21 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thầy ơi, em mới tìm được có bài này!
Tại 2 điểm A và B trên mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng:
uA= 4coswt (cm)
uB= 2cos(wt+pi/3) (cm)
coi biên độ sóng ko đổi khi truyền đi.Tính biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn AB?
A.6cm
B.5,3cm
C.0
D.4,6cm
Thầy xem có bài nào hai nguồn khác biên độ mà phải tìm số điểm cực đại, cực tiểu thì cách làm thế nào ạ !
Dùng casio fx tổng hợp cũng ra đáp án, dùng Lg của số phức!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:19:48 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thật ra cái tớ muốn hỏi là tìm số điểm dao động với biên độ bất kỳ nào đó cơ, còn cái biên độ thì nó kiểu giống tổng hợp dao động điều hòa rùi. Nhưng mà tớ chưa tìm được cái bài ví dụ nào để post lên đây cả, ko biết mấy bài trước tớ vứt nó ở đâu nữa, hic hic


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:28:42 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Thật ra cái tớ muốn hỏi là tìm số điểm dao động với biên độ bất kỳ nào đó cơ, còn cái biên độ thì nó kiểu giống tổng hợp dao động điều hòa rùi. Nhưng mà tớ chưa tìm được cái bài ví dụ nào để post lên đây cả, ko biết mấy bài trước tớ vứt nó ở đâu nữa, hic hic
Bài của em hỏi dạng này phải không?

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1,S2 phát ra hai dao động cùng pha u1=u2=Acos(wt). Biết S1S2 =4 lamda. Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu điểm dao động tổng hợp có biên độ bằng A/căn2
A. 13;                        B. 14;                            C.15;                            D.16


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 11:42:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Vâng đúng rồi thầy ạ, bài này có cách nào giải nhanh không thầy ơi. Mà nếu hai nguồn khác biên độ mà cũng hỏi kiểu này có làm được ko thầy ơi ! Help em với, thầy giải hộ em cái bài ví dụ trên mà thầy vừa đưa luôn đi thầy !


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:51:26 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Vâng đúng rồi thầy ạ, bài này có cách nào giải nhanh không thầy ơi. Mà nếu hai nguồn khác biên độ mà cũng hỏi kiểu này có làm được ko thầy ơi ! Help em với, thầy giải hộ em cái bài ví dụ trên mà thầy vừa đưa luôn đi thầy !
Dạng bài này có thể làm theo cách sau:
Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu. Đi từ cực đại sang cực tiểu hoặc ngược lại thì phải đi qua điểm có biên độ bài toán yêu cầu.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ hai nguồn khác biên độ
Gửi bởi: chuottuivn94 trong 12:04:17 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Vâng em cảm ơn thầy ạ !