Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: so_0 trong 09:29:19 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10760Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: so_0 trong 09:29:19 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
mong thầy cô và các bạn dúp em bài này với,em cảm ơn mọi người nhiều

Cho mạch điện xoay chiều ANMB, đoạn AN chứa biến trở R; đoạn NM chứa cuộn dây không thuần cảm có r=20 ôm, đoạn MB chứa tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch là [tex]u=240cos\omega t[/tex], điều chỉnh R sao cho điện áp UAM và UNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là [tex]60\sqrt{5}[/tex] V.Tính R?


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:33:19 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
mong thầy cô và các bạn dúp em bài này với,em cảm ơn mọi người nhiều

Cho mạch điện xoay chiều ANMB, đoạn AN chứa biến trở R; đoạn NM chứa cuộn dây không thuần cảm có r=20 ôm, đoạn MB chứa tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch là [tex]u=240cos\omega t[/tex], điều chỉnh R sao cho điện áp UAM và UNB vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là [tex]60\sqrt{5}[/tex] V.Tính R?
hình như ra 20 hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: so_0 trong 10:41:44 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
đúng rồi 20 đó bạn.bạn có thể chỉ hộ mình cách giải với cảm ơn bạn trước nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:03:01 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
đúng rồi 20 đó bạn.bạn có thể chỉ hộ mình cách giải với cảm ơn bạn trước nhé
Bài này khá dài nặng biến đổi toán

Ta có

(UR+Ur)2+(Ul-Uc)2=28800
(UR+Ur)2+Ul2=18800
Ur2+(Ul-Uc)2=18800
Ul(Ul-Uc)=Ur(UR+Ur)

Bạn thay các giá trị Ul,(Ul-Uc),Ur theo (UR+Ur) từ ba phương trình trên thế vào pt cuối ra UR+Ur=120 Ur=60.I=3.R=20