Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 08:47:17 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10757Tiêu đề: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mr0 trong 08:47:17 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được: UR=60V, UL=120V,UC=60V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu R là:
A. 13,3V                   B. 53,1V                        C. 80V                D. 90V


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều cần giúp đỡ!
Gửi bởi: photon01 trong 10:36:51 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được: UR=60V, UL=120V,UC=60V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu R là:
A. 13,3V                   B. 53,1V                        C. 80V                D. 90V
Ta có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là:[tex]U^{2}=U_{R}^{2}+\left(U_{L}-U_{C} \right)^{2}=2.60^{2}(1)[/tex]
Ta thấy rằng UR = UL/2 nên R = ZL/2 vậy dù C thay đổi ta vẫn có được U'R = U'L/2 vậy ta có:
[tex]U^{2}=U'_{R}^{2}+\left(U'_{L}-U'_{C} \right)^{2}=U'_{R}^{2}+\left(2.U'_{R}-40 \right)=2.60^{2}\Leftrightarrow 5.U'_{R}^{2}-160.U'_{R}+40^{2}-2.60^{2}=0\rightarrow U'_{R}=53,1V[/tex]