Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 06:44:32 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10746Tiêu đề: LY THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: revo450 trong 06:44:32 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Dao động cơ học đổi chiều khi:
A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu   B. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại
C. Hợp lực tác dụng bằng không   D. Hợp lực tác dụng đổi chiều


Tiêu đề: Trả lời: LY THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ CẦN GIÚP ĐỠ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:17:55 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Dao động cơ học đổi chiều khi:
A. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu   B. Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại
C. Hợp lực tác dụng bằng không   D. Hợp lực tác dụng đổi chiều


Khi hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại nghĩa là |a|max - Vật ở vị trí biên ( v = 0 ) . Nghĩa là vật đổi chiều chuyển động