Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatquanghh1 trong 05:55:15 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10742Tiêu đề: Điện xoay chiều-mạch LC.help
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 05:55:15 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1.Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao phát dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz,suất điện động hiệu dụng mỗi pha là 220V.Tải điện gồm 3 đoạn mạch giống hệt nhau mắc tam giác,mỗi đoạn mạch gom 1 tu co dien dung 10^-4/pi và điện trở 100om mắc nối tiếp.Cường độ dòng điện cuc đại qua mỗi điện trở thuần la:
A.2.2   B.2.2can3    C.1.6     D.1.6can3

Bai 2.Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng giống hệt nhau.Tại thời điểm ban dau ca hai mạch đều dc tích điện đến hiệu điện thế cực đại la 4V va 6V.Biết khoảng thời gian 2 lần liên tiếp điện áp trên tụ của 2 mạch có giá trị bằng nhau la 10^-6s.Điện áp trên tụ của hai mạch có thể nhận các biểu thức sau:
(DA dai nen thoi k đánh nua.hi)

Bai 3.Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp trong đó cuộn dây thuần cảm.tụ điện có điện dung thay đổi dc.Mắc vào 2 đầu mạch HDT u=Ucan2cos(wt) và điều chỉnh điện dung của tụ sao cho Ucmax=2U.Giá trị tần số góc của mạch khi đó:
/[tex]A.\frac{R}{\sqrt{3}L}      B.\frac{\sqrt{3}R}{L}     C.\frac{R}{L}     D.\frac{2R}{\sqrt{3}L}[/tex]
L


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều-mạch LC.help
Gửi bởi: lnanhkhoa trong 06:08:11 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Câu 3:U vuông fa với U(L,R) nên ta có [tex]U_{RL}=\sqrt{U^{2}_{C}+U^{2}}=U\sqrt{3}[/tex]
suy ra [tex]U_{R}=U\frac{\sqrt{3}}{2};U_{L}=1,5U[/tex]
Đáp án B