Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 05:04:42 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10739Tiêu đề: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 05:04:42 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1 . Bốn khung dao động điện từ có các cuộn cảm giống nhau, còn các tụ điện khác nhau. Điện dung của tụ thứ nhất là C1, của tụ thứ hai là C2 < C1, của khung thứ ba là bộ tụ gồm C1, C2 nối tiếp, của khung thứ tư là C1, C2 song song. Tần số dao động riêng của khung thứ ba và thứ tư lần lượt là 5MHz và 2,4 MHz. hỏi khung thứ nhất và thứ hai có thế bắt được các sóng có bước sóng lần lượt là bao nhiêu:
A [tex]\lambda _{_{1}}= 75m; \lambda _{2}= 100m[/tex]    B[tex]\lambda _{_{1}}= 100m; \lambda _{2}= 75m[/tex]           C. [tex]\lambda _{_{1}}= 750m; \lambda _{2}= 1000m[/tex]        D[tex]\lambda _{_{1}}= 1000m; \lambda _{2}= 750m[/tex]


Bài 2. TRing mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]1,5.10^{-4}s[/tex] . Thờ gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là:
A. [tex]6.10^{-4}s[/tex]           B. [tex]1,5.10^{-4}s[/tex]       C. [tex]12.10^{-4}s[/tex]    D [tex]3.10^{-4}s[/tex]

Bài 3. Trong mạch dao động lý tưởng có tụ điện C= 2nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5mA, sau đó T/4 thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u =  10V. Độ tự cảm của cuộn dây là:
A. 0,04mH           B. 8mH           C. 2,5mH            D. 1mH


Nhờ mọi người giải chi tiết 3 bài này nha...cảm ơn  [-O<
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:36:44 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1 . Bốn khung dao động điện từ có các cuộn cảm giống nhau, còn các tụ điện khác nhau. Điện dung của tụ thứ nhất là C1, của tụ thứ hai là C2 < C1, của khung thứ ba là bộ tụ gồm C1, C2 nối tiếp, của khung thứ tư là C1, C2 song song. Tần số dao động riêng của khung thứ ba và thứ tư lần lượt là 5MHz và 2,4 MHz. hỏi khung thứ nhất và thứ hai có thế bắt được các sóng có bước sóng lần lượt là bao nhiêu:
A [tex]\lambda _{_{1}}= 75m; \lambda _{2}= 100m[/tex]    B[tex]\lambda _{_{1}}= 100m; \lambda _{2}= 75m[/tex]           C. [tex]\lambda _{_{1}}= 750m; \lambda _{2}= 1000m[/tex]        D[tex]\lambda _{_{1}}= 1000m; \lambda _{2}= 750m[/tex]
Ta có : [tex]f_{nt}^{2} =f_{1}^{2}+f_{2}^{2} = 25[/tex]  (1)
           [tex]\frac{1}{f_{ss}^{2}} =\frac{1}{f_{1}^{2}}+\frac{1}{f_{2}^{2}} = \frac{1}{2,4^{2}}[/tex]  (2)
Từ (1) và (2) ta có : f1 = 3 MHz => [tex]\lambda _{1} = 100 m[/tex]
                             f2 = 4 MHz => [tex]\lambda _{2} = 75 m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: traugia trong 05:40:01 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 2. TRing mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]1,5.10^{-4}s[/tex] . Thờ gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là:
A. [tex]6.10^{-4}s[/tex]           B. [tex]1,5.10^{-4}s[/tex]       C. [tex]12.10^{-4}s[/tex]    D [tex]3.10^{-4}s[/tex]
Thời gian để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa là :
                 T/8 = 1,5.10-4 s
Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi hết điện là:
                 T/4 = 2T/8 = 3.10-4 s


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 06:00:41 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 2. TRing mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]1,5.10^{-4}s[/tex] . Thờ gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là:
A. [tex]6.10^{-4}s[/tex]           B. [tex]1,5.10^{-4}s[/tex]       C. [tex]12.10^{-4}s[/tex]    D [tex]3.10^{-4}s[/tex]
Thời gian để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa là :
                 T/8 = 1,5.10-4 s
Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi hết điện là:
                 T/4 = 2T/8 = 3.10-4 s
Bài 2. TRing mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]1,5.10^{-4}s[/tex] . Thờ gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi phóng hết điện là:
A. [tex]6.10^{-4}s[/tex]           B. [tex]1,5.10^{-4}s[/tex]       C. [tex]12.10^{-4}s[/tex]    D [tex]3.10^{-4}s[/tex]
Thời gian để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa là :
                 T/8 = 1,5.10-4 s
Thời gian ngắn nhất để tụ phóng điện từ giá trị cực đại đến khi hết điện là:
                 T/4 = 2T/8 = 3.10-4 s
Cậu ơi cho mình hỏi sao  Thời gian để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa là :
                 T/8 = 1,5.10-4 s
mình nghĩ nó phải là T/12 chứ nhỉ..giải thích hộ mình vs...vì Ư biến thiên vs chu kí t/2...mà góc xoay tù cục đại xuống 1 nửa cực đại là 60 độ thì phải là T/12 chứ nhỉ    ???


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: traugia trong 06:29:34 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
 thì tương ứng với điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại Q0 xuống còn giá trị q = [tex]\frac{Q_{0}}{\sqrt{2}}[/tex] mà => khoảng thời gian đó phải là T/8 chứ !Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về mạch dao động
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 08:17:24 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
thì tương ứng với điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại Q0 xuống còn giá trị q = [tex]\frac{Q_{0}}{\sqrt{2}}[/tex] mà => khoảng thời gian đó phải là T/8 chứ !


Từ [tex]Q_{0} xuống \frac{Q_{0}}{2} chứ nhỉ...[/tex]