Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangtaylor trong 04:27:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10737Tiêu đề: Mạch dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: hoangtaylor trong 04:27:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=4mH và một tụ điện có điện dung C=9microF,lấy pi2 =10.Thời gian ngắn nhất (tính theo ms) kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại là
A.0.6      B.0.2         C.0.4         d.0.3


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 04:37:43 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=4mH và một tụ điện có điện dung C=9microF,lấy pi2 =10.Thời gian ngắn nhất (tính theo ms) kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị cực đại là
A.0.6      B.0.2         C.0.4         d.0.3

Từ L,C tính T
Thời gian t = T/6, em có thể giải theo đường tròn hoặc dùng pt lượng giác đều được.