Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaouyen.ltvdn.0912 trong 04:00:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10734Tiêu đề: bài tập xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: thaouyen.ltvdn.0912 trong 04:00:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có R= 20 ôm, khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ học 210V. biết hệ số công suất của động cơ là 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ:
A. 2,25A
B. 1,5A
C.7A
D. 7,25 A
 đáp án là B, nhưng em làm phương trình bậc 2 ẩn I thì ra cả 2 đáp án B và C. Nhờ mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: havang1895 trong 04:27:16 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Một động cơ điện xoay chiều có R= 20 ôm, khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì sinh ra công suất cơ học 210V. biết hệ số công suất của động cơ là 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ:
A. 2,25A
B. 1,5A
C.7A
D. 7,25 A
 đáp án là B, nhưng em làm phương trình bậc 2 ẩn I thì ra cả 2 đáp án B và C. Nhờ mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn.

R.I^2 < 210 --> chọn B