Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quangnguyen trong 01:31:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10728Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 01:31:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
cho e hỏi hai bài này với ạ
bài 1 . Mạch điện xoay chiều gồm có cuộn dây và 1 điện trở mắc nối tiếp . điện áp 2 đầu đoạn mạch u=Ucos100pi.t luôn ổn định . điện áp giữa hai đầu R và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 1 góc pi/3 . để công suất của mạch cực đại và = 100 người ta gắn nối tiếp 1 tụ C . công suất trước khi mắc thêm tụ là ?
A. 25w B. 50w C.75w D.100w
mạch nối tiếp theo thứ tự CLR ,cuộn cảm thuần  với Uam là U của tụ , Umn là U của cuộn dây , Unb là U của R . biết ptrinh của Ur là 60can2cos(100pi.t-pi/3) Umn lệch pha so với Uab là pi/3 . hỏi Uab bằng bao nhiêu ??


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 02:04:54 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
cho e hỏi hai bài này với ạ
bài 1 . Mạch điện xoay chiều gồm có cuộn dây và 1 điện trở mắc nối tiếp . điện áp 2 đầu đoạn mạch u=Ucos100pi.t luôn ổn định . điện áp giữa hai đầu R và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 1 góc pi/3 . để công suất của mạch cực đại và = 100 người ta gắn nối tiếp 1 tụ C . công suất trước khi mắc thêm tụ là ?
A. 25w B. 50w C.75w D.100w

do Ud lệch pha pi/3 so với UR nên ta có:[tex]Ul=\sqrt{3}Ur\Rightarrow Zl=\sqrt{3}r[/tex]
Ud=UR nên:[tex]R^{2}=Zl^{2}+r^{2}\Rightarrow R=2r[/tex]
công suất:[tex]P=\frac{U^{2}}{(R+r)^{2}+Zl^{2}}(R+r)=\frac{U^{2}}{12r^{2}}3r=\frac{U^{2}}{4r}[/tex]
+ công suất cực đại khi xảy ra công hưởn:
[tex]100=\frac{U^{2}}{R+r}=\frac{U^{2}}{3r}\Rightarrow P=\frac{3}{4}100=75W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 02:16:43 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

mạch nối tiếp theo thứ tự CLR ,cuộn cảm thuần  với Uam là U của tụ , Umn là U của cuộn dây , Unb là U của R . biết ptrinh của Ur là 60can2cos(100pi.t-pi/3) Umn lệch pha so với Uab là pi/3 . hỏi Uab bằng bao nhiêu ??

đề nghị bạn lần sau gõ đề cho rõ dang, gõ như thế này mất công người giải bài vừa dịch đề vừa giải, nếu lần con cẩu thả mình sẽ khoá bài


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: quangnguyen trong 02:21:35 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
tại nó có hình vẽ mà e không biết chèn hình như thế nào ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 02:29:02 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
cho e hỏi hai bài này với ạ
mạch nối tiếp theo thứ tự CLR ,cuộn cảm thuần  với Uam là U của tụ , Umn là U của cuộn dây , Unb là U của R . biết ptrinh của Ur là 60can2cos(100pi.t-pi/3) Umn lệch pha so với Uab là pi/3 . hỏi Uab bằng bao nhiêu ??

nhìn vào hình:
[tex]Uab=\frac{Ur}{cos30}=\frac{60}{cos30}=...[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 02:33:01 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
cho e hỏi hai bài này với ạ
bài 1 . Mạch điện xoay chiều gồm có cuộn dây và 1 điện trở mắc nối tiếp . điện áp 2 đầu đoạn mạch u=Ucos100pi.t luôn ổn định . điện áp giữa hai đầu R và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 1 góc pi/3 . để công suất của mạch cực đại và = 100 người ta gắn nối tiếp 1 tụ C . công suất trước khi mắc thêm tụ là ?
A. 25w B. 50w C.75w D.100w
mạch nối tiếp theo thứ tự CLR ,cuộn cảm thuần  với Uam là U của tụ , Umn là U của cuộn dây , Unb là U của R . biết ptrinh của Ur là 60can2cos(100pi.t-pi/3) Umn lệch pha so với Uab là pi/3 . hỏi Uab bằng bao nhiêu ??

2 . Umn sớm pha hơn Uab 1 góc 60
     Unm sơm' pha hơn i hay Ur  1 góc  90
Vậy Uab sớm pha hơn i 1 góc 30
Vây  [tex]U_{AB} = U_{R}: cos \frac{\pi }{6} = 60\sqrt{2}.\frac{2}{\sqrt{3}}=40\sqrt{6} V[/tex]
uab= [tex]40\sqrt{6}.cos (100\pi .t-\frac{\pi }{6} )[/tex]