Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pacsin trong 12:46:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10726Tiêu đề: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: pacsin trong 12:46:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
một nhà máy điện nguyên tử co công suất P=6.10^5 (kw) hiệu suúat bằng  20%, nguyên liệu U đẵ làm giàu ( 25% U235)
muốn cho nhà máy hoạt động một năm liên tục thì phải cung cấp cho nó 1 khối lượng hạt nhân la bao nhiêu? biết năm=ng lượng cua một phân ra =200 MeV

cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: vật lý hạt nhân
Gửi bởi: kydhhd trong 01:13:37 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
một nhà máy điện nguyên tử co công suất P=6.10^5 (kw) hiệu suúat bằng  20%, nguyên liệu U đẵ làm giàu ( 25% U235)
muốn cho nhà máy hoạt động một năm liên tục thì phải cung cấp cho nó 1 khối lượng hạt nhân la bao nhiêu? biết năm=ng lượng cua một phân ra =200 MeV

cảm ơn mọi người
năng lượng cần cung cấp 1 năm là:W=P.t do hiệu suất la 20% nên năng lương thúc tế cung cấp là W'=P.t/0,2
gọi m là khối lương U245 cần sử dụng: ta có:[tex]\frac{P.t}{0,2}=\frac{m}{235}.6,02.10^{23}.200.10^{-13}=\frac{6.10^{5}.365.86400}{0,2}\Rightarrow m=1,846Kg[/tex]