Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 12:45:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10725Tiêu đề: giúp bài dao động
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:45:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1:Một con lắc đơn gắn vào trần xe ô tô đag chạy châm dần đều với gia tốc 5 m/s2 đi lên dốc nghiêng góc 30 độ  so với phương nằm ngang thì dao động với chu kì 1,1 s.Chu kì dao động cua con lắc khi xe chuyển động thẳng đều đi xuông mặt phẳng nghiêng nói trên là
A.1.2           B: 0,5          C:0,8        D:1


bài này em làm thế này
ban đầu T1=1,1s thì gia tốc biểu kiến g1=g.sin30+a (vì a hướng xuống) -->g1=10 m/s2
 sau đó xe chuyển động thẳng đều, con lắc có chu kì T2 thì g2=g.sin30 --->g2=5 m/s2
  ta có [tex]\frac{T2}{T1}=\sqrt{\frac{g1}{g2}}[/tex]
  dc kết quả t2=1,55s không có đáp án

mọi người chỉ giùm chỗ sai với

mình muốn hỏi thêm muốn tính gia tốc biểu kiến thì chiếu lên phương nào ? phương chuyển động song song với mp nghiêng hay phương vuông góc với mp nghiêng. để từ đó có thể áp dụng công thức
T=2.pi . căn (l/g)


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài dao động
Gửi bởi: havang1895 trong 12:59:41 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1:Một con lắc đơn gắn vào trần xe ô tô đag chạy châm dần đều với gia tốc 5 m/s2 đi lên dốc nghiêng góc 30 độ  so với phương nằm ngang thì dao động với chu kì 1,1 s.Chu kì dao động cua con lắc khi xe chuyển động thẳng đều đi xuông mặt phẳng nghiêng nói trên là
A.1.2           B: 0,5          C:0,8        D:1


bài này em làm thế này
ban đầu T1=1,1s thì gia tốc biểu kiến g1=g.sin30+a (vì a hướng xuống) -->g1=10 m/s2
 sau đó xe chuyển động thẳng đều, con lắc có chu kì T2 thì g2=g.sin30 --->g2=5 m/s2
  ta có [tex]\frac{T2}{T1}=\sqrt{\frac{g1}{g2}}[/tex]
  dc kết quả t2=1,55s không có đáp án

mọi người chỉ giùm chỗ sai với

mình muốn hỏi thêm muốn tính gia tốc biểu kiến thì chiếu lên phương nào ? phương chuyển động song song với mp nghiêng hay phương vuông góc với mp nghiêng. để từ đó có thể áp dụng công thức
T=2.pi . căn (l/g)

gia tốc biểu kiến là tổng hợp của a với g
ban đầu g1 = gcos(30)
lúc sau g2 = g
T2 = T1.căn(cos(30)) = 1.02s


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài dao động
Gửi bởi: anhngoca1 trong 01:26:23 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
nếu luc sau là g2=g, vậy thì cho em hỏi con lắc trong xe chuyển động trên mp nghiêng và trong xe chuyển động trên mp nằm ngang đều như nhau vì có cùng gia tốc g ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài dao động
Gửi bởi: havang1895 trong 02:33:43 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
nếu luc sau là g2=g, vậy thì cho em hỏi con lắc trong xe chuyển động trên mp nghiêng và trong xe chuyển động trên mp nằm ngang đều như nhau vì có cùng gia tốc g ạ

Đúng, vì cho gia tốc bằng 0 nên không có gì ảnh hưởng đến con lắc cả, chỉ có phương chuyển động bị lệch 30 độ so với trần xe thôi