Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 11:40:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10723Tiêu đề: mọi người giúp em bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: arikirin trong 11:40:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1,Thực hiên giao thoa as với nguồn gồm 2 thành phần đơn sắc nhình thấy có bước sóng  [tex]\lambda 1=0.64\mu m ,\lambda 2[/tex].trên màn hứng các vân giao thoa giữa 2 vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm dc 11 vân sáng.trong đó số vân của bức xạ lamda1,lamda2 lệch nhau 3 vân.bước sóng lamda2 là?

2,Trong thí nghiệm Iang,khoảng cách giữa 2 khe là a=1mm.D=2m,nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0.6\mu m,\lambda 2=0,5\mu m[/tex],nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng.khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 vân sáng quan sát trên màn?
 


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:50:29 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1,Thực hiên giao thoa as với nguồn gồm 2 thành phần đơn sắc nhình thấy có bước sóng  [tex]\lambda 1=0.64\mu m ,\lambda 2[/tex].trên màn hứng các vân giao thoa giữa 2 vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm dc 11 vân sáng.trong đó số vân của bức xạ lamda1,lamda2 lệch nhau 3 vân.bước sóng lamda2 là?

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=10012.0


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp em bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:56:03 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

2,Trong thí nghiệm Iang,khoảng cách giữa 2 khe là a=1mm.D=2m,nguồn sáng gồm 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0.6\mu m,\lambda 2=0,5\mu m[/tex],nếu 2 vân sáng của 2 bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là 1 vân sáng.khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 vân sáng quan sát trên màn?
 

dễ thấy khoảng cách nhỏ nhỏ nhất giữa 2 vân sáng là khoảng cách từ vân sáng bậc 1 của lamda 1 và vân sáng bậc 1 của lamda 2. khoảng cách là i2-i1=0,2mm
hehe. k biết bài này giải đúng k