Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ctckvl trong 11:17:07 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10722Tiêu đề: 2 câu ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: ctckvl trong 11:17:07 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1 Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,42 μm, λ2  = 0,54 μm và λ3  chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,8 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 của λ3. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của λ2  và λ3?
A. 54 mm   B. 42 mm   C. 33 mm   D. 16 mm
2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,63 μm, λ2  và λ3  chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm   B. 1,5 mm   C. 0,92 mm   D. 1,38 mm
Cám ơn nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:53:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,63 μm, λ2  và λ3  chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm   B. 1,5 mm   C. 0,92 mm   D. 1,38 mm
Cám ơn nhiều.

xem ở đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10678.msg48464;topicseen#msg48464


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 01:32:07 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1 Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,42 μm, λ2  = 0,54 μm và λ3  chưa biết. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,8 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 14 của λ3. Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của λ2  và λ3?
A. 54 mm   B. 42 mm   C. 33 mm   D. 16 mm


Vân tối bậc 13 của lamda3 trùng thì vân sáng bậc 27 của lamda3 sẽ là vân trùng đầu tiên. Và do vân tối trùng nhau nên bậc của vân sáng phải là số lẻ

k1.42 = k2.54 --> k1/k2 = 9/7
k1.42 = 27.lamda3 với lamda3<76, >38 --> 24,4<k1<48,8
k2.54 = 27.lamda3 với lamda3<76, >38 --> 19<k2<38

k2 = 21 --> k1 = 27 trùng với k3: loại
k2 = 28 --> k1 = 36, k3 = 27 --> lamda3 = 56 (loại vì k2 chẵn)
k2 = 35 --> k1 = 45, k3 = 27 --> lamda3 = 70 --> x = 35i2 = 42mm


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 02:16:14 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,63 μm, λ2  và λ3  chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm   B. 1,5 mm   C. 0,92 mm   D. 1,38 mm
Cám ơn nhiều.


Tương tự, vị trí vân sáng trùng nhau đầu tiên: 35λ2 = 25λ3 --> λ2 là tím và các k phải chẵn
35.λ2 = k1.63 với 38<λ2<44 --> 21,1 <k1<24,4.
Vì k2 lẻ --> k2 = 23
λ2 = 41,4
λ3 = 57,96
Khoảng cách gần nhất
3i2 - 2i1 = 0,06mm. Không có đáp án
Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 3 của λ2 đến vân sáng bậc 2 của λ1


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: havang1895 trong 02:28:32 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

2. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1  = 0,63 μm, λ2  và λ3  chưa biết, một trong hai bức xạ chưa biết có ánh sáng màu tím. Khoảng cách hai khe hẹp a = 1,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn D = 4 m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí vân tối bậc 18 của λ2 và vị trí vân tối bậc 13 của λ3. Hỏi khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất xuất hiện trên màn là bao nhiêu?
A. 3,5 cm   B. 1,5 mm   C. 0,92 mm   D. 1,38 mm
Cám ơn nhiều.


Tương tự, vị trí vân sáng trùng nhau đầu tiên: 35λ2 = 25λ3 --> λ2 là tím và các k phải chẵn
35.λ2 = k1.63 với 38<λ2<44 --> 21,1 <k1<24,4.
Vì k2 lẻ --> k2 = 23
λ2 = 41,4
λ3 = 57,96
Khoảng cách gần nhất
3i2 - 2i1 = 0,06mm. Không có đáp án
Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 3 của λ2 đến vân sáng bậc 2 của λ1

Loại bài tập tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng này mơ hồ lắm, đến ngang đây cứ tính i1, i2, i3 ra rồi lấy kq chia cho từng i, cái nào cho 2 số nguyên thì nhận. Ưu tiên từ số nhỏ nhất trước rồi tính ngược lên. Còn nếu muốn tính thì hơi vất vả, phải mò thôi chứ tớ chưa tìm ra cách làm cụ thể. Với bài toán này thì đáp án sai rồi.