Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: halminton trong 11:12:13 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10720Tiêu đề: Câu lý thuyết hay
Gửi bởi: halminton trong 11:12:13 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình với nhé
Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
A. Tia Ronghen là chùm e chuyển động với vận tốc rất lớn
B. Ánh sáng khả kiến được phát sinh do các electron lớp ngoài cùng của nguyên tử bị kích thích
C. Trong các tia phóng xạ [tex]\alpha, \beta, \gamma[/tex] thì tia [tex]\gamma[/tex] có tính ion hóa mạnh nhất
D. Tia [tex]\beta[/tex] được phát sinh do êlectron ở lớp ngoài cùng thoát khỏi nguyên tử

 


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết hay
Gửi bởi: halminton trong 10:17:04 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết hay
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:31:58 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình với nhé
Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
A. Tia Ronghen là chùm e chuyển động với vận tốc rất lớn
B. Ánh sáng khả kiến được phát sinh do các electron lớp ngoài cùng của nguyên tử bị kích thích
C. Trong các tia phóng xạ [tex]\alpha, \beta, \gamma[/tex] thì tia [tex]\gamma[/tex] có tính ion hóa mạnh nhất
D. Tia [tex]\beta[/tex] được phát sinh do êlectron ở lớp ngoài cùng thoát khỏi nguyên tử
Mình nghĩ chắc đáp án C, tia gama có năng lượng lớn nhất thì có tính ion hóa mạnh nhất!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Câu lý thuyết hay
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:45:28 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp mình với nhé
Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
A. Tia Ronghen là chùm e chuyển động với vận tốc rất lớn
B. Ánh sáng khả kiến được phát sinh do các electron lớp ngoài cùng của nguyên tử bị kích thích
C. Trong các tia phóng xạ [tex]\alpha, \beta, \gamma[/tex] thì tia [tex]\gamma[/tex] có tính ion hóa mạnh nhất
D. Tia [tex]\beta[/tex] được phát sinh do êlectron ở lớp ngoài cùng thoát khỏi nguyên tử

 
giúp em với ạ
A sai vì tia rơnghen là sóng điện từ

C. sai vì tia [tex]\alpha [/tex] có khả năng ion hóa mạnh nhất

D. Sai vì tia [tex]\beta[/tex] được phát sinh do phản ứng chuyển đổi từ notron thành proton hoặc ngược lại