Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:40:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10715Tiêu đề: con lắc lạ
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:40:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
giúp mình nhé mọi người

 1 con lắc đơn chiều dài dây l=1m, được treo vào trần thang máy đứng yện kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng góc 2 độ, thì thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu, khi qua VTCB thì thang máy rơi tự dọ Tính thời gian từ lúc thả đến lúc m ở vị trí đối xứng với vị trí thả lần đầu


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lạ
Gửi bởi: traugia trong 04:01:03 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
giúp mình nhé mọi người

 1 con lắc đơn chiều dài dây l=1m, được treo vào trần thang máy đứng yện kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng góc 2 độ, thì thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu, khi qua VTCB thì thang máy rơi tự dọ Tính thời gian từ lúc thả đến lúc m ở vị trí đối xứng với vị trí thả lần đầu
Thời gian kể từ lúc thả đến khi con lắc đi qua VTCB là :
       [tex]t_{1} = \frac{T}{4} = \frac{\pi }{2}\sqrt{\frac{l}{g}}=0,5 s[/tex]
Khi đến vị trí cân bằng thang máy rơi tự do, con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính cân bằng với trọng lực => chỉ còn lực căng T = [tex]T = mg(3 - 2cos\alpha _{0})[/tex] tác dụng lên vật nặng => Lực căng này là lực hướng tâm => sau khi rời khỏi vị trí cân bằng con lắc chuyển động tròn đều với vận tốc bằng vận tốc khi tới vị trí cân bằng:v = [tex]v=\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}=0,11 m/s[/tex]
    Chu kì của chuyển động tròn đều là : T' = [tex]\frac{2\pi l}{v} = 56,9s[/tex]
  => Khoảng thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí đối xứng với vị trí ban đầu là :
                  [tex]t_{2} = \frac{2T'}{360}=0,316 s[/tex]
Vậy tổng thời gian là : t = t1 + t2 = 0,816 s