Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:30:06 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10713Tiêu đề: giao thoa, lượng tử nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:30:06 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1, khi chiếu chùm bức xạ [tex]\lambda[/tex]=0,2[tex]\mu m[/tex] vào tâm của catốt phẳng của tế bào quang điện công thoát là [tex]1,17.10^{-19}[/tex]. đặt vào anốt 1 hiệu điện thế [tex]U_{AK}[/tex]=-8V thì e rời xa catốt 1 đoạn là bao nhiêu,biết khoảng cách giữa anốt và catốt là 2cm

2, trong thí nghiêm yâng, 2 khe cách nhau 2mm, màn cách 2 khe 2m.ánh sáng trắng có bước sóng [tex]0,38\mu m[/tex] đến [tex]0,76\mu m[/tex]. trên màn quan sát từ vị trí vân tím bậc 2 đến vân tím bậc 3 ở 2 phía trung tâm có bao nhiêu vị trí 2 vân sáng trùng nhau                 đáp án là 4
 
giúp mình với mọi người
Tiêu đề: Trả lời: giao thoa, lượng tử nhờ giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:30:10 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1, khi chiếu chùm bức xạ [tex]\lambda[/tex]=0,2[tex]\mu m[/tex] vào tâm của catốt phẳng của tế bào quang điện công thoát là [tex]1,17.10^{-19}[/tex]. đặt vào anốt 1 hiệu điện thế [tex]U_{AK}[/tex]=-8V thì e rời xa catốt 1 đoạn là bao nhiêu,biết khoảng cách giữa anốt và catốt là 2cm


Hướng dẫn cho em cách làm như sau :

+ Dùng công thức Einstein ta tính được động năng cực đại của e khi bật khỏi catod

[tex]\frac{mv_{0max}^{2}}{2} = \frac{hc}{\lambda } - A[/tex]

+ Áp dụng định lí động năng : [tex]- eES = - e \frac{U_{KA}}{d}S = -\frac{mv_{0max}^{2}}{2} = - \left( \frac{hc}{\lambda } - A \right)[/tex]

Trong đó d = 2cm và S là khoảng cách cần tìmTiêu đề: Trả lời: giao thoa, lượng tử nhờ giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 01:35:04 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
1, khi chiếu chùm bức xạ [tex]\lambda[/tex]=0,2[tex]\mu m[/tex] vào tâm của catốt phẳng của tế bào quang điện công thoát là [tex]1,17.10^{-19}[/tex]. đặt vào anốt 1 hiệu điện thế [tex]U_{AK}[/tex]=-8V thì e rời xa catốt 1 đoạn là bao nhiêu,biết khoảng cách giữa anốt và catốt là 2cm

[tex]\frac{1}{2}mv^{2}-0=e\frac{U}{d}S\Rightarrow S=....[/tex]


HD bạn tính nhé
e bứt ra với động năng bạ đầu nó sẽ chuyển đông trong điện trường và cản lai cho tói khi dưng lạ
áp dụng các công thức:
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+\frac{1}{2}mv^{2}\Rightarrow \frac{1}{2}mv^{2}=[tex]e\frac{U}{d}S\Rightarrow S=...[/tex]
d=2cm