Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: PhanThanhNghia trong 02:11:25 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10709Tiêu đề: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: PhanThanhNghia trong 02:11:25 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Tại vi tri động năng bằng 2 lần thế năng, gia tốc của vật là a. Tại vị trí mà thế năng bằng 2 lần động năng thì a bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: PhanThanhNghia trong 02:41:51 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Câu này nữa các bác ơi

Nguồn phat ra dong thoi 2 buc xa don sac: Lamda1=560nm và bức xạ màu đỏ lamla2 (trong khoảng 650nm đến 730nm). Trên màn qsat, giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân màu đỏ. Lamda2=?

Thanks nhieu


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:59:59 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Tại vi tri động năng bằng 2 lần thế năng, gia tốc của vật là a. Tại vị trí mà thế năng bằng 2 lần động năng thì a bằng?

Tại vi tri động năng bằng 2 lần thế năng : [tex]E = E_{d} + E_{t} = 3E_{t} \Rightarrow |x_{1}|= \frac{A}{\sqrt{3}} \Rightarrow a = \omega ^{2}\frac{A}{\sqrt{3}}[/tex]

Tại vị trí mà thế năng bằng 2 lần động năng : [tex]E = E_{d} + E_{t} = \frac{3}{2}E_{t} \Rightarrow |x_{2}| = A \sqrt{\frac{2}{3}}  [/tex]  [tex]\Rightarrow a' = \omega ^{2} \frac{A}{\sqrt{2/3}}[/tex]

Vậy [tex]a' = a\frac{3}{\sqrt{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:19:32 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Câu này nữa các bác ơi

Nguồn phat ra dong thoi 2 buc xa don sac: Lamda1=560nm và bức xạ màu đỏ lamla2 (trong khoảng 650nm đến 730nm). Trên màn qsat, giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân màu đỏ. Lamda2=?

Thanks nhieu

Trong khoảng vân trùng ta có : [tex]i_{t} = ni_{1} = 7i_{2} \Leftrightarrow n\lambda _{1} = 7\lambda _{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow 650 \leq \lambda _{2} = \frac{n\lambda _{1}}{7} = 80n \leq 730[/tex]

[tex]\Rightarrow 8,125 \leq n \leq 9,125[/tex]

Vậy n = 9 và [tex]\lambda _{2} = 720 n m[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: PhanThanhNghia trong 04:42:00 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Cám ơn anh nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài về động năng thế năng
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:02:46 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Câu này nữa các bác ơi

Nguồn phat ra dong thoi 2 buc xa don sac: Lamda1=560nm và bức xạ màu đỏ lamla2 (trong khoảng 650nm đến 730nm). Trên màn qsat, giữa 2 vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 6 vân màu đỏ. Lamda2=?

Thanks nhieu

Cám ơn anh nhiều

Trong Diễn đàn có rất nhiều thầy/cô, cho nên chúng tôi nghĩ bạn không nên dùng cách xưng hô như các bác hoặc cậu - tớ đối với các thầy/cô (dù bạn là học sinh, sinh viên hay giáo viên chúng tôi nghĩ đều nên như vậy hết).

Ngoài ra, nãy giờ giải bài cho bạn là thầy Dương, thầy lớn tuổi hơn bạn rất nhiều (đó là điều chắc chắn), cho nên không nên xưng anh.