Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ohara trong 12:23:36 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10707Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tìm công suất tiêu thụ
Gửi bởi: ohara trong 12:23:36 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đấu 1 đoạn mach gồm R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần .Bỏ qua điện trở của cuộn dây máy phát. Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu là 7(W), Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ 3n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu là 39(W) .Hỏi khi Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ 5n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu la:
A.51,5 W
B.61,5 W
C.71,5W
D.31,5W


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tìm công suất tiêu thụ
Gửi bởi: yangleeyang trong 01:01:16 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đa là 61,5 ha bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tìm công suất tiêu thụ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:45:10 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Nối 2 cực của 1 máy phát điện xoay chiều 1 pha vào 2 đấu 1 đoạn mach gồm R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần .Bỏ qua điện trở của cuộn dây máy phát. Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu là 7(W), Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ 3n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu là 39(W) .Hỏi khi Khi roto của máy phát quay đều với tốc độ 5n( vòng /phút) thì công suất tiêu thu la:
A.51,5 W
B.61,5 W
C.71,5W
D.31,5W
Nhận xét:  E tỷ lệ n và ZL tỷ lệ n
[tex]P_1=R.\frac{E^2}{(ZL^2+R^2)}=7[/tex]
[tex]P_2=R.\frac{9.E^2}{(9ZL^2+R^2)}=39[/tex]
[tex]P_3=R.\frac{25E^2}{(25ZL^2+R^2)}[/tex]
Từ (1),(2) [tex]==> \frac{9ZL^2+R^2}{9(ZL^2+R^2)}=7/39[/tex]
[tex]==> 288ZL^2=24R^2 ==> R=2\sqrt{3}.ZL[/tex]
[tex](1),(3) ==> \frac{P_3}{P_1}=\frac{25(ZL^2+R^2)}{25ZL^2+R^2}=8,78 ==> P_3=61,5W[/tex]