Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 10:57:36 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10705Tiêu đề: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:57:36 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho dung dịch Ca[tex]\left(OH \right)_{2}[/tex] dư vào 200ml dung dịch KHC[tex]O_{3}[/tex] 1,5 M thu được kết tủa X. lọc X đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. m là:
A. 8,4g     B. 16,8g     C.15g     D.30g
Mong thầy cô và các bạn giúp em !


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 11:05:34 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Ca(OH)2 + 2KHCO3 --> CaCO3  + K2CO3 +  H2O
                 0,2*1,5  -->  0,15
 =>m kết tủa = 15 g


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 11:09:44 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho dung dịch Ca[tex]\left(OH \right)_{2}[/tex] dư vào 200ml dung dịch KHC[tex]O_{3}[/tex] 1,5 M thu được kết tủa X. lọc X đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. m là:
A. 8,4g     B. 16,8g     C.15g     D.30g

Mong thầy cô và các bạn giúp em !

theo mk thì [tex]Ca(OH)_{2}+2KHCO_{3}->CaCO_{3}+2KOH+2CO_{2}+2H_{2}O[/tex]
[tex]CaCO_{3}->CaO+CO_{2}[/tex]
[tex]n_{CaO}=1/2.n_{KHCO_{3}}=0.3/2[/tex]=0.15

nên m=8.4g. đáp án đúng ko bạn


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: nhoknhonhinho trong 11:13:46 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
theo tớ là 8,4g


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:20:49 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
do Vôi dư nên n kết tủa = [tex]n_{HCO_3-} =0.3[/tex]
 ---> mCao=16,8
không thể là 8,4 dk
chẳng nhẽ Ca2+ còn dư ngồi đó mà để cho CO3^2- đi kết hợp với K+ ạ


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập cần giải đáp
Gửi bởi: khaikull trong 11:55:33 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
do Vôi dư nên n kết tủa = [tex]n_{HCO_3-} =0.3[/tex]
 ---> mCao=16,8
không thể là 8,4 dk
chẳng nhẽ Ca2+ còn dư ngồi đó mà để cho CO3^2- đi kết hợp với K+ ạ


tại vì mk nghĩ nó còn dư nên mk cũng xét theo số mol [tex]KHCO_{3}[/tex] ùi. ak. mk nhận ra ùi. pt của mk sai hệ số. ở [tex]CO_{2}[/tex] là hệ số 1 cơ. vì thế thì [tex]CO_{2}+CaOH(dư)[/tex]
nên chắc đáp án là 16.8 ùi. hì. thanks bạn nha