Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 10:57:08 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10704Tiêu đề: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:57:08 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
1. các mức năng lượng đc xác định bởi En=-Eo/n^2 với Eo=13,6eV. Khi nguyên tử H đc kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng cao hơn thì số vạch phổ mà nguyên tử có thể phát ra có bước sóng nằm trong 380nm-760nm là? Đáp số là 8. Không hiểu cho lắm, lẽ ra chỉ có 4 thôi chứ?

2. thực hiện sóng dừng trong ống với 1 đầu đc nhúng thẳng đứng vào nước, 1 đầu để hở có gắn 1 cái loa, tần số loa là 440Hz. Kéo từ từ ống lên đến vị trí M1 thì thấy âm lớn nhất, tiếp tục kéo đến vị trí M2 thì thấy âm rất nhỏ. M1M2=20cm. Xác định khoảng dịch chuyển của ống giữa 4 lần liên tiếp nge thấy âm lớn nhất? đáp số 160cm.

3. 2 nguồn âm giống nhau đặt tại 2 điểm A,B với AB=L=2m, phát cùng 1 âm đơn cùng f=1500Hz. I là trung điểm AB, điểm O trên trung trực của AB sao cho d=OI=50m. Vẽ Ox song song AB. Xác định khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe thấy âm nhỏ nhất. Coi bước sóng của âm nhỏ hơn nhiều so với L và L nhỏ hơn nhiều so với d? Đáp số 5,67m

4. cho 2 nguồn uA=10.cos(100pi.t)cm , uB=20.cos(100pi.t+pi/8) cm. v=2m/s.  AB=0.25m. Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dđ với biên độ 11cm? Đáp số 50 điểm.   Bài này 2 nguồn lệch pha bất kì và biên độ cũng khác nhau thì làm thế nào ạ?

Cảm ơn mọi người nhiều  :)


Tiêu đề: Trả lời: 1 số câu sóng lạ
Gửi bởi: cacon194 trong 11:22:30 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
bài 1 mình cũng thắc mắc nữa


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:22:18 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Sao ko có ai hết thế  :-\


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: photon01 trong 08:29:29 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
1. các mức năng lượng đc xác định bởi En=-Eo/n^2 với Eo=13,6eV. Khi nguyên tử H đc kích thích lên các trạng thái có mức năng lượng cao hơn thì số vạch phổ mà nguyên tử có thể phát ra có bước sóng nằm trong 380nm-760nm là? Đáp số là 8. Không hiểu cho lắm, lẽ ra chỉ có 4 thôi chứ?

2. thực hiện sóng dừng trong ống với 1 đầu đc nhúng thẳng đứng vào nước, 1 đầu để hở có gắn 1 cái loa, tần số loa là 440Hz. Kéo từ từ ống lên đến vị trí M1 thì thấy âm lớn nhất, tiếp tục kéo đến vị trí M2 thì thấy âm rất nhỏ. M1M2=20cm. Xác định khoảng dịch chuyển của ống giữa 4 lần liên tiếp nge thấy âm lớn nhất? đáp số 160cm.
Câu 1 đáp án sai. Chỉ có thể là 4 thôi
Câu 2: Trong ống lúc này có sóng dừng. M1 là một bụng sóng, M2 là một nút sóng liên tiếp nên từ M1 đến M2 là 1/4 bước sóng. Khoảng cách giữa các cực đại là 1/2 bước sóng tức là khoảng 2.M1M2=40cm. Vậy khoảng cách giữa 4 bụng sóng liên tiếp là 160cm.


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:34:22 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Em cảm ơn, giúp em 2 câu kia luôn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: kuramaoct trong 09:46:37 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
Thầy cho em hỏi ở câu hai khoảng cách giữa 4 bụng liên tiếp chỉ là [tex]\frac{3\lambda }{2}[/tex] thôi chứ ạ ? vậy thì đáp án phải là 120 cm  ?


Tiêu đề: Trả lời: Nguyên tử H - sóng dừng - sóng cơ
Gửi bởi: tnhung94 trong 10:03:04 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2012
[quote author=Pjn0kjr0 link=topic=10704.msg48400#msg48400 date=134072622

3. 2 nguồn âm giống nhau đặt tại 2 điểm A,B với AB=L=2m, phát cùng 1 âm đơn cùng f=1500Hz. I là trung điểm AB, điểm O trên trung trực của AB sao cho d=OI=50m. Vẽ Ox song song AB. Xác định khoảng cách của 2 điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe thấy âm nhỏ nhất. Coi bước sóng của âm nhỏ hơn nhiều so với L và L nhỏ hơn nhiều so với d? Đáp số 5,67m

bài này k cho bước sóng ah bạn