Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nh0k_haycu0i_94 trong 06:04:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10692Tiêu đề: Quang điện-Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: nh0k_haycu0i_94 trong 06:04:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Bài 1. Trong thí nghiệm quang điện ngoài người ta có mắc một biến trở song song với tế bào quang điện. Nguồn điện một chiều có suất điện đông 6V, Diện trỏ trong r = 0.875 [tex]\Omega[/tex], cực dương của nguồn nối với catốt và cực âm nối với anốt của tế bào quang điện; Ánh sáng kích thích có bước song 198,6 nm; công thoát điện tử khỏi catốt là 2ev. Lấy [tex]h= 6,625.10^{-34}J.s ; c = 3.10^{8}m/s và 1ev = 1,6.10^{-19}J[/tex]. Để triệt tiêu dòng quang điện thì biến trở phái có giá trị bé nhất bằng:
A. 4,25[tex]\Omega[/tex]
                B. 2,125[tex]\Omega[/tex]
             C. 4,225[tex]\Omega[/tex]
                   D. 2,225[tex]\Omega[/tex]

Bài 2. Một tấm nhôm có công thoát e là 3,74 eV. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ 0,085[tex]\mu m[/tex] rồi hướng các quang electron dọc theo đường sức của điện trường có hướng trùng với hướng chuyển động của electron. Nếu ccường độ điện trường có độ lớn E = 1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. 72,5 mm              B. 7,25 mm          C. 7,25dm                  D. 0,725mm

Mợi người giúp đỡ hộ mình nha  ...cảm ơn  =d>


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện-Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: photon01 trong 08:05:07 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Bài 2. Một tấm nhôm có công thoát e là 3,74 eV. Khi chiếu vào tấm nhôm bức xạ 0,085[tex]\mu m[/tex] rồi hướng các quang electron dọc theo đường sức của điện trường có hướng trùng với hướng chuyển động của electron. Nếu ccường độ điện trường có độ lớn E = 1500V/m thì quãng đường tối đa electron đi được là
A. 72,5 mm              B. 7,25 mm          C. 7,25dm                  D. 0,725mm
Áp dụng hệ thức Anhstanh ta có động năng của electron bật ra là:
[tex]\frac{hc}{\lambda }=A+W_{d}\Leftrightarrow W_{d}=\frac{hc}{\lambda }-A(1)[/tex]
Áp dụng định lý biến thiên động năng ta có:
[tex]W_{d2}-W_{d1}=-W_{d}=A_{C}=-\left|q \right|.E.S\Leftrightarrow S=\frac{W_{d}}{\left|q \right|.E}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta tính được: S=7,25mm


Tiêu đề: Trả lời: Quang điện-Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: woims2yiruma trong 10:53:54 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bài 1. Trong thí nghiệm quang điện ngoài người ta có mắc một biến trở song song với tế bào quang điện. Nguồn điện một chiều có suất điện đông 6V, Diện trỏ trong r = 0.875 [tex]\Omega[/tex], cực dương của nguồn nối với catốt và cực âm nối với anốt của tế bào quang điện; Ánh sáng kích thích có bước song 198,6 nm; công thoát điện tử khỏi catốt là 2ev. Lấy [tex]h= 6,625.10^{-34}J.s ; c = 3.10^{8}m/s và 1ev = 1,6.10^{-19}J[/tex]. Để triệt tiêu dòng quang điện thì biến trở phái có giá trị bé nhất bằng:
A. 4,25[tex]\Omega[/tex]
                B. 2,125[tex]\Omega[/tex]
             C. 4,225[tex]\Omega[/tex]
                   D. 2,225[tex]\Omega[/tex]

mh nghĩ là tn:
hc/lamda=A+eUh=> Uh=4,25 (V)
Uh=Eo-Ir=>I=2 (A)
=> R=Uh/I=2,125