Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arikirin trong 04:56:04 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10687Tiêu đề: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: arikirin trong 04:56:04 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có gt U,f không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AN nối tiếp NB.AN có biến trở R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/pi H.đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung  thay đổi được.Điều chỉnh C=200/pi [tex]\mu F[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 điểm AN ko thay đổi khi thay đổi R.tần số f?


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: traugia trong 06:28:07 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có gt U,f không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AN nối tiếp NB.AN có biến trở R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/pi H.đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung  thay đổi được.Điều chỉnh C=200/pi [tex]\mu F[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 điểm AN ko thay đổi khi thay đổi R.tần số f?

Để UAN không đổi khi R thay đổi thì : [tex]Z_{L}^{2} = (Z_{L}-Z_{C})^{2} <=> Z_{C}=2Z_{L} <=> f=\frac{1}{2\pi\sqrt{2LC}} = 25 Hz[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: arikirin trong 06:47:43 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có gt U,f không đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AN nối tiếp NB.AN có biến trở R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/pi H.đoạn mạch NB chỉ có tụ điện có điện dung  thay đổi được.Điều chỉnh C=200/pi [tex]\mu F[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa 2 điểm AN ko thay đổi khi thay đổi R.tần số f?

Để UAN không đổi khi R thay đổi thì : [tex]Z_{L}^{2} = (Z_{L}-Z_{C})^{2} <=> Z_{C}=2Z_{L} <=> f=\frac{1}{2\pi\sqrt{2LC}} = 25 Hz[/tex]

Bạn giải thich 1 chut được ko?giup tơ bài này luôn nhe!
Đặt điện ap xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cox100\pi t(V)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm biên trở R, cuôn cảm thuần L tụ điện co điện dung C1 và tụ điện co điện dung [tex]C2=\frac{100}{\pi }\mu F[/tex]Khi điều chỉnh R=R0 thì P cực đại bằng 100W.Nêu nôi 2 bản tụ điện C2 bằng 1 dây dẫn co điện trở không đang kể thù điện ap hiệu dụng hai đầu R không thay đổi khi thay đổi R.Điện ap cực đại đặt vào 2 đầu mạch điện?Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:45 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Bạn giải thich 1 chut được ko?giup tơ bài này luôn nhe!
Đặt điện ap xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cox100\pi t(V)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm biên trở R, cuôn cảm thuần L tụ điện co điện dung C1 và tụ điện co điện dung [tex]C2=\frac{100}{\pi }\mu F[/tex]Khi điều chỉnh R=R0 thì P cực đại bằng 100W.Nêu nôi 2 bản tụ điện C2 bằng 1 dây dẫn co điện trở không đang kể thù điện ap hiệu dụng hai đầu R không thay đổi khi thay đổi R.Điện ap cực đại đặt vào 2 đầu mạch điện?
+ Khi thay đổi R để Pmax
[tex]==> R0=|ZL-ZCb| ==> Pmax=U^2/2R0=100[/tex]
(Xem thêm các bài toán cực trị bên trang chủ)
[tex] ==> U^2/R0=200[/tex]
+ Nối tụ C2 bằng dây dẫn ==> Tụ C2 nối tắt ==> UR không đổi ==> I không đổi ==> Z không đổi
[tex]==>|ZL-ZCb|=|ZL-ZC1|=R0.[/tex]
Nhận xet : [tex]ZCb>ZC1 ==> ZCb-ZL=ZL-ZC1=R0[/tex]
[tex]==> 2R0=ZCb-ZC1=ZC1+ZC2-ZC1=ZC2=100[/tex]
[tex]==> U^2=100*100=10000 ==> U=100 ==> U0=100\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: arikirin trong 11:53:10 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức[tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex](U,f ko đổi) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R.cuộn cảm thuần L,tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp.Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ điện đạt cực đại,gt đó bằng 10V.khi đó điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu L=6,4V,hệ số công suâts của mạch?


Tiêu đề: Trả lời: Dòng điện xoay chiều cần mn giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:27:04 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức[tex]u=U\sqrt{2}cos\omega t[/tex](U,f ko đổi) vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R.cuộn cảm thuần L,tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp.Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ điện đạt cực đại,gt đó bằng 10V.khi đó điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu L=6,4V,hệ số công suâts của mạch?

Uc max khi [tex]Uc= \frac{U_R^2+U_L^2}{U_L} =>U_R[/tex]
cos phj = UR /U =...