Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: phiductam trong 04:12:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10683Tiêu đề: một bài nhận biết
Gửi bởi: phiductam trong 04:12:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Có 6 dung dịch mất nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. Nếu chỉ dùng thêm H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 6.
Đáp án là 6 . Mọi người giải thích dùm mình !!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: một bài nhận biết
Gửi bởi: muasamac trong 04:55:32 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Có 6 dung dịch mất nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. Nếu chỉ dùng thêm H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 6.
Đáp án là 6 . Mọi người giải thích dùm mình !!!!!!!!!!!!!!!!

Theo mjnh chac ban chj con 2 chat la NaBr với CH3COOK
Nếu là H2SO4 đặc nóng thi dc 6 chat vì:
2NaBr + 2H2SO4 dn ----> Na2SO4 + SO2 + Br2 + 2H2O


Tiêu đề: Trả lời: một bài nhận biết
Gửi bởi: qvd4081 trong 06:08:52 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Có 6 dung dịch mất nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. Nếu chỉ dùng thêm H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 6.
Đáp án là 6 . Mọi người giải thích dùm mình !!!!!!!!!!!!!!!!
Còn Nabr2 và CH3COOK   không  nhận biết được (vì không thấy hiện tượng j khi cho H2SO4)  ta dùng dung dịch đã nhân biết được trước đo' la BaBr2 cho vào 2 ông' nghiêm còn lại , ông' nào thấy kêt tủa chinh' la CH3COOK . bỏi vì khi ta cho H2So4 vào thì trong ồn'g nghiệm này p/u tạo ra muối sunfat  la k2so4 . Vậy ông' konf laj là NaBr


Tiêu đề: Trả lời: một bài nhận biết
Gửi bởi: muasamac trong 06:20:30 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn từ: phiductam trong Hôm nay lúc 04:12:48 PM
Có 6 dung dịch mất nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. Nếu chỉ dùng thêm H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 6.
Đáp án là 6 . Mọi người giải thích dùm mình !!!!!!!!!!!!!!!!
Cho mình hỏi khi cho H2SO4 vào thì trong dung dịch Na2CO3 cũng vẫn có H2SO4 trong đó nên khi cho BaBr2 vào thì cả 2 đều tạo kết tủa . Nên mình nghĩ theo cách của qvd4081 thì phải cô cạn để H2SO4 ở trong dd Na2CO3 bay hơi hết ?


Tiêu đề: Trả lời: một bài nhận biết
Gửi bởi: qvd4081 trong 10:32:29 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Trích dẫn từ: phiductam trong Hôm nay lúc 04:12:48 PM
Có 6 dung dịch mất nhãn, không màu: Na2CO3; Ba(HCO3)2; NaBr; BaBr2; MgCl2; CH3COOK. Nếu chỉ dùng thêm H2SO4 có thể nhận biết được mấy chất:
A. 2   B. 3   C. 4   D. 6.
Đáp án là 6 . Mọi người giải thích dùm mình !!!!!!!!!!!!!!!!
Cho mình hỏi khi cho H2SO4 vào thì trong dung dịch Na2CO3 cũng vẫn có H2SO4 trong đó nên khi cho BaBr2 vào thì cả 2 đều tạo kết tủa . Nên mình nghĩ theo cách của qvd4081 thì phải cô cạn để H2SO4 ở trong dd Na2CO3 bay hơi hết ?
[tex]Na_{2}CO_{3} + H_{2}SO_{4} \rightarrow Na_{2}SO_{4} (tan) + CO_{2}+H_{2}O[/tex]  ( thây' khi' thoat' ra còn không tạo kt )

[tex]Ba(HCO_{3})_{2} + H_{2}SO_{4} \rightarrow Ba_{2}SO_{4} (kt) + CO_{2}+H_{2}O[/tex]  ( tạo
kt và thây' khi' bay ra )
[tex]NaBr + H_{2}SO_{4} \rightarrow kp/u[/tex]

[tex]BaBr_{2}+ H_{2}SO_{4} \rightarrow BaSO_{4} +Hbr[/tex]    (tạo kt nhưng ko thoat' khi' )

[tex]MgCl_{2}+ H_{2}SO_{4} \rightarrow không/ p/u[/tex]

[tex]CH_{3}COOK + H_{2}SO_{4} \rightarrow CH_{3}COOH +K_{2}SO_{4}[/tex]

Như vậy ban đầu dùng H2SO4 ta phân biệt được 3 chât là [tex]Na_{2}CO_{3} , Ba(HCO_{3})_{2} , BaBr_{2}[/tex]
Vậy còn [tex]NaBr , MgCl_{2} , CH_{3}COOK[/tex]
Ta lấy [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex]  đã phân biệt khi dùng axit sùnfuric  cho vào 3 ông' nghiệm còn lại [tex]Na_{2}CO_{3} + CH_{3}COOK \rightarrow CH_{3}COONa +CO_{2}+ H_{2}O[/tex]  thây' khi; bay ra

[tex]Na_{2}CO_{3} + MgCl_{2} \rightarrow MgCO_{3} (Kt ) + NaCl[/tex]   thây' kt

[tex]Na_{2}CO_{3} + NaBr \rightarrow khong p/u[/tex]

Bạn nên nhơ' rằng khi phân biệt các chất hóa học người ta chỉ lấy 1 lương nhỏ để phản ưng thui chứ không cho tùm lum hay đổ cả bình đựng dung dich vào nhau bao giờ , những may no' là phản ứng gây nguy hiểm thì sao . Do vậy làm j phải đun nong' cho H2So4 bay hêt' lạm j , co' công   như vậy thì lây' thêm thuôc' thử cho nhanh
Chỗ phân biệt 3 chât' cuôi' là họ lây' thêm dung dịch ,chư' không phải là cái dung dịch đã được cho H2SO4 vào đâu