Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 02:08:26 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10679Tiêu đề: Câu xoay chiều mọi người giúp em ạ?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 02:08:26 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Một điện áp xoay chiều có biểu thức u=220căn2coswt (V).tại thời điểm t1 điện áp u1.sau 1/4 chu kỳ,điện áp lại có cùng độ lớn nhưng lần lượt đổi dấu.điện áp u1 bằng?
A.+-220 V
B,+-110 V
c.+-110căn2
D.110 V


Tiêu đề: Trả lời: Câu xoay chiều mọi người giúp em ạ?
Gửi bởi: gid.ladybee trong 04:28:42 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Sau 1/4T u cùng độ lớn nhưng đổi dấu =>u=+-Uocawn22=+-220