Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: shawnita112 trong 01:09:22 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10676Tiêu đề: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: shawnita112 trong 01:09:22 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Xét ba ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím. So sánh vận tốc của chúng khi lan truyền trong chân không ?
 A. Vận tốc ánh sáng đỏ lớn nhất   B. Cùng vận tốc
 C. Vận tốc ánh sáng lớn tím nhất   D. Vận tốc ánh sáng lam lớn nhất

Câu2: Ánh sáng không có tính chất sau đây:
A. Có mang năng lượng.   B. Có thể truyền trong môi trường vật chất.
C. Có thể truyền trong chân không.   D. Luôn truyền với vận tốc 3.10^8m/s .

Câu 3: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5\mu m  vào 4 tế bào quang điện có catôt lần lượt bằng canxi, natri, kali và đồng.
Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở
A. một tế bào   B. hai tế bào   C. ba tế bào   D. bốn tế bào

Câu 4: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào một tấm đồng đă tích điện âm th́ì
A. tấm đồng mất dần điện tích dương.   B. tấm đồng trở nên trung hoà về điện.
C. điện tích âm của tấm đồng không thay đổi.   D. tấm đồng mất dần điện tích âm.

Câu 5: Khi cho biết bước sóng của ba vạch có bước sóng dài nhất trong dăy Laiman th́ tổng cộng có thể biết được bước sóng của bao nhiêu vạch trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô?
A. 7   B. 3   C. 6   D. 5


Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe Iâng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa măn 0,39\mu m\leq \lambda 0,76\mu m. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch
màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là
A. 3,24mm   B. 2,40  mm   C. 1,64mm   D. 2,34mm

Câu 7: Coi hạt nhân X như một quả cầu, khối lượng proton và nơtron xấp xỉ nhau và bằng 1,67.10-27kg. Hỏi khối lượng riêng của hạt nhân X lớn gấp mấy lần khối lượng riêng của nước?
A. 1,3.10^14lần   B. 2,3.10^14lần   C. 2,3.10^17lần   D. 3,3.10^14lần

Mọi người giúp mình với nhé :x


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 01:34:42 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Xét ba ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím. So sánh vận tốc của chúng khi lan truyền trong chân không ?
 A. Vận tốc ánh sáng đỏ lớn nhất   B. Cùng vận tốc
 C. Vận tốc ánh sáng lớn tím nhất   D. Vận tốc ánh sáng lam lớn nhất
Chiết suất của môi trường chân ko với mọi as đơn sắc là như nhau nên các ánh sáng đơn sắc có cùng vận tốc


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 01:38:55 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Câu2: Ánh sáng không có tính chất sau đây:
A. Có mang năng lượng.   B. Có thể truyền trong môi trường vật chất.
C. Có thể truyền trong chân không.   D. Luôn truyền với vận tốc 3.10^8m/s .

Đáp án là D
tốc độ 3.10^8m/s chỉ là tốc độ của as trong chân ko thôi, còn trong các môi trường khác nhau thì tốc độ là khác nhau


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 01:42:01 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5\mu m  vào 4 tế bào quang điện có catôt lần lượt bằng canxi, natri, kali và đồng.
Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở
A. một tế bào   B. hai tế bào   C. ba tế bào   D. bốn tế bào
Giới hạn quang điện của :
      +, Na là 0,5 [tex]\mu m[/tex]
      +, Ca là 0,75 [tex]\mu m[/tex]
      +, K là 0,55 [tex]\mu m[/tex]
      +, Cu là 0,3 [tex]\mu m[/tex]
Nên khi chiếu as có bước sóng 0,5 [tex]\mu m[/tex] thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với 3 tế bào quang điện.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 01:46:11 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào một tấm đồng đă tích điện âm th́ì
A. tấm đồng mất dần điện tích dương.   B. tấm đồng trở nên trung hoà về điện.
C. điện tích âm của tấm đồng không thay đổi.   D. tấm đồng mất dần điện tích âm.
Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn giới hạn quang điện của đồng nên khi chiếu tia hồng ngoại vào tấm đồng ko xảy ra hiện tượng quang điện nên điện tích âm của tấm đồng sẽ ko thay đổi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 01:51:57 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 5: Khi cho biết bước sóng của ba vạch có bước sóng dài nhất trong dăy Laiman th́ tổng cộng có thể biết được bước sóng của bao nhiêu vạch trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô?
A. 7   B. 3   C. 6   D. 5
Khi biết ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman ([tex]\lambda _{21}[/tex], [tex]\lambda _{31}[/tex], [tex]\lambda _{41}[/tex] )thì tổng cộng có thể biết được 3  bước sóng ( [tex]\lambda _{32}[/tex], [tex]\lambda _{42}[/tex], [tex]\lambda _{43}[/tex] ) trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 02:05:45 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe Iâng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa măn 0,39\mu m\leq \lambda 0,76\mu m. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch
màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là
A. 3,24mm   B. 2,40  mm   C. 1,64mm   D. 2,34mm
Ta dễ thấy quang phổ bậc 1 và quang phổ bậc 2 không giao nhau do xt2 = 1,56 mm > xd1 = 1,52 mm => Không có vị trí trùng trong quang phổ bậc 1
=> Vị trí trùng gần nhất thuộc quang phổ bậc 2 chính là vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng tím :
   [tex]\Delta x_{min} = x_{t3} = 3\frac{\lambda _{t}D}{a} = 2,34 mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: traugia trong 02:13:37 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 7: Coi hạt nhân X như một quả cầu, khối lượng proton và nơtron xấp xỉ nhau và bằng 1,67.10-27kg. Hỏi khối lượng riêng của hạt nhân X lớn gấp mấy lần khối lượng riêng của nước?
A. 1,3.10^14lần   B. 2,3.10^14lần   C. 2,3.10^17lần   D. 3,3.10^14lần
Mọi người giúp mình với nhé :x
Câu này bạn xem lại đề dùm mình bởi với đề này hoàn toàn không cho bất kì thông tin gì về hạt nhân X thì làm sao mà so sánh được


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình mấy câu Sóng as - lượng tử
Gửi bởi: shawnita112 trong 03:14:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 7: Coi hạt nhân X như một quả cầu, khối lượng proton và nơtron xấp xỉ nhau và bằng 1,67.10-27kg. Hỏi khối lượng riêng của hạt nhân X lớn gấp mấy lần khối lượng riêng của nước?
A. 1,3.10^14lần   B. 2,3.10^14lần   C. 2,3.10^17lần   D. 3,3.10^14lần
Mọi người giúp mình với nhé :x
Câu này bạn xem lại đề dùm mình bởi với đề này hoàn toàn không cho bất kì thông tin gì về hạt nhân X thì làm sao mà so sánh được

Bài này mình cũng ko rõ vì mình paste nguyên đề thi thử Vinh năm ngoái vào:D