Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 11:00:40 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10672Tiêu đề: 1 bài về tính khối lượng muối khan cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 11:00:40 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
dung dịch Y chứa 0,1 mol [tex]Ca^{2+}[/tex], 0,3 mol [tex]Mg^{2+}[/tex], 0,4 mol [tex]Cl^{-}[/tex], 0,4 mol [tex]HCO_{3}^{-}[/tex]. cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 49,8g    B. 30,5 g             C. 25,4g          D. 37,4 g
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !

Tiêu đề: Trả lời: 1 bài về tính khối lượng muối khan cần giải đáp
Gửi bởi: arikirin trong 11:18:41 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
m=mCa^{2+}+mMg^{2+}+mCl^{-}+mHCO3^{-}[/tex]=49,8g