Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 10:55:29 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10671Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 10:55:29 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện.biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha pi/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Zl của cuộn dây và dung kháng Zc của tụ điện?đây là bài tập tự luận không có trắc nghiện mọi người giúp em ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:27:56 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện.biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha pi/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Zl của cuộn dây và dung kháng Zc của tụ điện?đây là bài tập tự luận không có trắc nghiện mọi người giúp em ạ?
do uRL vuông pha với u ==> Vẽ giản đồ vecto fresnel, dùng T/C tam giác vuông
[tex]==>ZC=\frac{ZL^2+R^2}{ZL}[/tex]
thêm cái hình minh họa nè :


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 11:38:26 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện.biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha pi/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Zl của cuộn dây và dung kháng Zc của tụ điện?đây là bài tập tự luận không có trắc nghiện mọi người giúp em ạ?

Do uRL vuông pha với u: [tex]\varphi _{RL}-\varphi =\frac{\Pi }{2}[/tex]

==> [tex]cot(\varphi _{RL}-\varphi )=0[/tex] ==> [tex]\frac{1+tan\varphi _{RL}tan\varphi}{tan\varphi _{RL}-tan\varphi }=0[/tex]

==> [tex]tan\varphi _{RL}tan\varphi=-1[/tex]  (Đây là công thức nhẩm nhanh KQ các bài toán trắc nghiệm khi gặp trường hợp vuông pha)

==> [tex]\frac{Z_L}{R}\frac{Z_L-Z_C}{R}=-1[/tex] ==> [tex]R^2=Z_L(Z_C-Z_L)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần mọi người giúp?
Gửi bởi: qvd4081 trong 12:27:24 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho em hỏi trường hợp   [tex]\varphi 1 + \varphi 2 =\frac{\pi }{2}[/tex]  và trường hợp [tex]\varphi 1 - \varphi 2 =\frac{\pi }{2}[/tex]
 co' j khác nhau ko ah


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:54:01 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho em hỏi trường hợp   [tex]\varphi 1 + \varphi 2 =\frac{\pi }{2}[/tex]  và trường hợp [tex]\varphi 1 - \varphi 2 =\frac{\pi }{2}[/tex]
 co' j khác nhau ko ah

[tex]\varphi[/tex] là giá trị đại số nên khác nhau chứ