Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hapiny trong 09:12:35 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10665Tiêu đề: Các bạn giải giúp mình mấy câu này với
Gửi bởi: hapiny trong 09:12:35 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 170 nF, nhờ vậy mạch có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ [tex]\lambda[/tex] đến 3[tex]\lambda[/tex] . Điện dung C0 có giá trị là
Câu 2: Một khung dây điện phẳng hình vuông cạnh 10 cm, gồm 10 vòng dây, có thể quay quanh một trục nằm ngang ở trong mặt phẳng khung, đi qua tâm O của khung và song song với cạnh của khung. Cảm ứng từ B tại nơi đặt khung B = 0,2 T và khung quay đều 3000 vòng/phút. Biết điện trở của khung là 1 Ω và của mạch ngoài là 4 Ω. Cường độ cực đại của dòng điện cảm ứng trong mạch là

Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giải giúp mình mấy câu này với
Gửi bởi: hapiny trong 09:26:10 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì bước sóng của bức xạ phát ra là λ0. Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo thứ tư về quỹ đạo thứ hai thì bước sóng của bức xạ phát ra là

A.4λ0/5  B.20λ0/27 C.27λ0/20 D.5λ0/4

Câu 4: Con lắc lò xo dao động điều hoà không ma sát theo phương nằm ngang với biên độ A .Đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo tại điểm cách đầu cố định của nó một đoạn bằng 60% chiều dài tự nhiên của lò xo. Hỏi sau đó con lắc dao động với biên độ A'  bằng bao nhiêu lần biên độ A lúc đầu?Tiêu đề: Trả lời: Các bạn giải giúp mình mấy câu này với
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:47:38 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
Bài đăng có tên không rõ ràng nên bị khóa lại. Bạn nên dành 5 phút để xem mục QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ở bên trên trước khi đăng bài.

Những tiêu đề như: Giúp mình giải câu này, giúp mình giải câu kia, Giúp mình giải mấy đề thi thử, v.v. đều không hợp lệ và bị khóa.

Tiêu đề phải rõ ràng, hỏi phần nào ghi tên NGẮN GỌN PHẦN ĐÓ, ví dụ: điện - sóng cơ - hạt nhân, sóng ánh sáng - phóng xạ - mạch LC, v.v.