Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacon194 trong 08:32:46 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10664Tiêu đề: giúp em bài lý về phần dao động điều hòa
Gửi bởi: cacon194 trong 08:32:46 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho 1 dao động dh. x=1 + 2.cos(2IIt + 0,25II)   (cm,s)
gia tốc của vật đạt max tại x bẳng ?
Cho dòng điện có biểu thức :
i = I{1} +I{0} . cos wt , chạy qua một điện trở hỏi cường độ hiệu dụng bằng nhiêu ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài lý về phần dao động điều hòa
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:39:20 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho 1 dao động dh. x=1 + 2.cos(2IIt + 0,25II)   (cm,s)
gia tốc của vật đạt max tại x bẳng ?


a max khi x max = 3cm

Gia tốc của vật : [tex]a = x" = - 8\pi ^{2}.cos(2\pi t + 0,25\pi ) (cm/s^{2})[/tex]

Vậy amax = [tex]a_{max} = 8\pi ^{2}. (cm/s^{2})[/tex] khi [tex]cos(2\pi t + 0,25\pi ) = -1[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài lý về phần dao động điều hòa
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:41:35 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Cho dòng điện có biểu thức :
i = I{1} +I{0} . cos wt , chạy qua một điện trở hỏi cường độ hiệu dụng bằng nhiêu ?
[tex]I=\sqrt{I_1^2 + I_2^2}=\sqrt{I_1^2 + \frac{I_0^2}{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài lý về phần dao động điều hòa
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:48:13 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho 1 dao động dh. x=1 + 2.cos(2IIt + 0,25II)   (cm,s)
gia tốc của vật đạt max tại x bẳng ?


a max khi x max = 3cm

Gia tốc của vật : [tex]a = x" = - 8\pi ^{2}.cos(2\pi t + 0,25\pi ) (cm/s^{2})[/tex]

Vậy amax = [tex]a_{max} = 8\pi ^{2}. (cm/s^{2})[/tex] khi [tex]cos(2\pi t + 0,25\pi ) = -1[/tex]hj. đúng r ạ. vậy có 2 giá trị của x tại đó a max là x=3 và x=-1


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài lý về phần dao động điều hòa
Gửi bởi: cacon194 trong 08:51:14 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
em cảm ơn mọi người,