Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 08:29:04 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10663Tiêu đề: lý thuyết điện xoay chiều ?
Gửi bởi: ksogi trong 08:29:04 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho em hỏi vì sao cuộn thuần cảm L không cản trở dòng một chiều nhưng nó lại cản trở được dòng điện xoay chiều


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết điện xoay chiều ?
Gửi bởi: kydhhd trong 08:45:04 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2012
cho em hỏi vì sao cuộn thuần cảm L không cản trở dòng một chiều nhưng nó lại cản trở được dòng điện xoay chiều
Theo mình hiểu thì:
cuộn cảm thuần mới không cản trở dòng 1 chiều vì điển trở của nó băng 0
con với dòng xoay chiều khi có dong thay đổi qua cuộn dây thi nó sinh ra dòng điện tự cảm. Theo ĐL Lenxo thì dòng tự cảm này sinh ra chống lai nguyên nhân sinh ra nó, tức la chống lại dong điện bên ngoài
Bạn có thể hỏi thêm các thầy xem.